Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode iterative pentru ecuaţii operatoriale Iterative methods for operatorial equations
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC026
7
2+1+0
6
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. CHIOREAN Ioana Rodica, ioana@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment