Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Analiză numerică pentru matematica de liceu Numerical analysis for teachers
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC025
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. COMAN Gheorghe, ghcoman@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment