Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Statistică generală General statistics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC022
4
2+1+0
6
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TRÎMBIŢAŞ Radu Tiberiu, tradu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment