Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Probabilităţi Theory of probability
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC014
4
2+2+0
6
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BLAGA Petru, pblaga@cs.ubbcluj.ro
Lect. SOOS Anna, asoos@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Introducerea si insusirea notiunilor de baza ale teoriei probabilitatilor pentru pregatirea studiului proceselor aleatoare si a statisticii matematice.
Knowledge of basic concepts of probability theory required to approach the study of stochastic processes and mathematical statistics.
Continut
Algebre finite si infinite de evenimente. Reprezentarea algebrelor de evenimente prin algebre de multimi. Spatii finite de probabilitati, spatiiKolmogorov de probabilitati. Probabilitati geometrice. Probabilitati conditionate. Independenta evenimentelor si independenta algebrelor de probabilitati. Variabile aleatoare de tip discret, distributii probabilistice clasice de tip discret. Notiunea generala de variabila aleatoare. Functii de repartitie. Variabile aleatoare de tip continuu, densitati de probabilitate clasice. Vectori aleatori, functii de variabile aleatoare. Independenta variabilelor aleatoare. Caracteristici numerice pentru variabile aleatoare (valoare medie, dispersie, momente, mediana, cuantile, asimetrie, exces). Inegalitati. Functii caracteristice si proprietati de baza. Tipuri de convergenta pentru siruri de variabile aleatoare. Legi ale numerelor mari. Teoreme limita in teoria probabilitatilor.
Bibliografie
1. Blaga, P., Calculul probabilitatilor. Culegere de probleme, lito. Univ. din Cluj-Napoca, 1984.
2. Blaga, P., Calculul probabilitatilor si statisitica matematica. Vol. II. Curs si culegere de probleme, lito. Univ. din Cluj-Napoca, 1994.
3. Blaga, P., Radulescu, M., Calculul probabilitatilor, lito. Univ. din Cluj-Napoca, 1987.
4. Ciucu, G., Craiu, V., Introducere in teoria probabilitatilor si statistica matematica, Ed. did. si ped., Bucuresti, 1971.
5. Ciucu, G., Craiu, V., Sacuiu, I., Probleme de teoria probabilitatilor, Ed. tehnica, Bucuresti, 1974.
6. Ciucu, G., Tudor, C., Teoria probabilitatilor si aplicatii, Ed. st. si encicl., Bucuresti, 1983.
7. Dumitrescu, M., Florea, D., Tudor, C., Probleme de teoria probabilitatilor si statistica matematica, Ed. tehnica, Bucuresti, 1985.
8. Feller, W., An introduction to probability theory and its applications, Vol. I and II, John Wiley, New York, 1957, 1966.
9. Gnedenko, B. V., The theory of probability, Mir Publishers, Moscow, 1976.
10. Iosifescu, M., Mihoc, Gh., Theodorescu, R., Teoria probabilitatilor si statistica matematica, Ed. tehnica, Bucuresti, 1966.
11. Onicescu, O., Probabilitati si procese aleatoare, Ed. st. si encicl., Bucuresti, 1977.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.