Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Teoria informaţiei Information theory
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC013
8
2+2+0
0
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MIHOC Ioan, imihoc@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
A prezenta studentilor informaticieni principalele notiuni legate de teoria informatiei precum si importantele aplicatii ale acestora.
To pressent to the students the principal notions of the information theory and some important applications of their.
Continut
1. Informatia- concept secundar in raport cu probabilitatea. Informatia lui Hartley. Informatia (entropia) lui Shannon: definitie, interpretari. Definitia axiomatica a masurii H(X). Proprietati ale lui H(X). caracterizari informationale ale principalelor distributii de probabilitate. Entropia ponderata a lui Guiasu: definitia axiomatica, proprietati. Principiul informatiei maxime.
2. Informatia - concept primar in raport cu probabilitatea. Axiomatica lui J. Kampe de Feriet - Bruno Forte. Informatia de tipul M. Operatii universale. Axiomatica lui Guiasu.
3. Energia si corelatia informationala a lui Onicescu. Formulele lui Octav Onicescu. Proprietatile energiei informationale. Corelatia informationala. Coeficientul de corelatie informationala. Aplicatii.
4. Teoria informatiei si statistica informatica. Informatia lui Kullback. Divergenta: definitii si proprietati. Informatia lui Fisher. Proprietati. Informatia si suficienta.
Bibliografie
1. Guiasu, S., Theodorescu, R., Teoria matematica a informatiei, Ed. Academiei RSR, Bucuresti, 1966.
2. Guiasu, S., Aplicatii ale teoriei informatiei, Ed. Academiei RSR, Bucuresti, 1968.
3. Guiasu, S., Malita, M., Triade, Ed. Stiintifica, Buc., 1973.
4. Onicescu, O., Stefanescu, V., Elemente de statistica informationala cu aplicatii, Ed. Tehn., Bucuresti, 1979.
5. Guiasu, S., Theodorescu, R., Matematica si informatie, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1965.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.