Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Algebră omologică Omological algebra
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA260
1
2+2+1
10
obligatorie
Analiza neliniară aplicată
()
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MARCUŞ Andrei, marcus@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment