Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Algebre universale (1) Universal algebras (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA251
1
2+2+1
10
obligatorie
Algebra şi Geometrie
(Algebra and Geometry)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PURDEA Ioan, purdea@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Studiul notiunilor si rezultatelor de baza din teoria algebrelor universale.
The study of notions and basic results of the theory of universal algebras.
Continut
Latice, latice completa. Sisteme si operatori de inchidere. Sisteme de inchidere algebrice si operatori de inchidere algebrici. Semilatici, ideale in semilatici. Latice modulara, latice distributiva, latice booleana. Teoreme de reprezentare pentru laticile distributive si pentru laticile booleene. Inele booleene. Laticea subalgebrelor unei algebre universale. Laticea congruentelor unei algebre universale. Relatii omomorfe. Algebra cat. Teoremele de izomorfism pentru algebre universale. Polinoame peste algebre universale si simboluri polinomiale (cuvinte). Grupuri cu multioperatori. Siruri normale si siruri de compozitie. Siruri invariante si siruri principale. Grupuri cu multioperatori abeliene, nilpotente si resolubile.
Bibliografie
1. Burris, S., Sankappanavar, H.P., A Course in Universal Algebra, Springer-Verlag, 1994
2. Cohn, P.M., Universal Algebra, Harper and Row, New York, 1965
3. Gratzer, G., Universal Algebra, Springer-Verlag, 1989
4. Purdea, I., Pic, Gh., Tratat de algebra moderna, vol.I, Ed. Academiei, 1977
5. Purdea, I., Tratat de algebra moderna, vol.II, Ed. Academiei, 1982
Evaluare Assessment
Examen scris
Exam.