Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Algebră liniară Linear algebra
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA151
1
2+2+0
7
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. COVACI Rodica
Obiective Aims
Studiul unor teme de algebra liniara, bazandu-ne pe cunostinte de algebra structurilor.
The study of some topics in linear algebra, based on knowledge of algebraic structures.
Continut
1. Relatii binare si functii. Relatii de echivalenta si de ordine; latici.
2. Grupuri si inele. Subgrupuri; laticea subgrupurilor. Echivalente induse de un subgrup. Subgrup normal. Grup cat. Reguli de calcul in inele. Divizori ai lui zero in inele; domeniu de integritate. Corp.
3. Spatii liniare. Subspatii; laticea subspatiilor. Independenta liniara, baza, coordonate, dimensiune. Aplicatii liniare.
4. Matrici si sisteme de ecuatii liniare peste un camp. Rangul unei matrici. Calculul rangului si al inversei unei matrici prin transformari elementare. Sisteme omogene; sistem fundamental de solutii. Sisteme neomogene; teoreme de compatibilitate. Metoda Gauss-Jordan pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare.
Bibliografie
1. Becheanu, M. si colectiv, Algebra pentru perfectionarea profesorilor, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.
2. Covaci, R., Algebra si programare liniara, Lito, Univ. "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, 1986.
3. Ion, D.I.; Radu, N., Algebra, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981.
4. Purdea, I.; Pic, Gh., Tratat de algebra moderna, vol. I, Editura Academiei, Bucuresti, 1977.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.