Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Algebră computaţională şi teoria numerelor Computational algebra and number theory
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA027
5
2+1+0
5
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MARCUŞ Andrei, marcus@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment