Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Algebră computaţională Computational algebra
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA026
4
2+1+0
5
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Asist. Dr. CRIVEI Septimiu, crivei@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment