Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Algebră comutativă Commutative algebra
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA009
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. CĂLUGĂREANU Grigore, calu@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Notiuni si rezultate de baza in teoria grupurilor abeliene.
Notions and basic results in the theory of abelian groups.
Continut
1. Notiuni preliminare: relatii, latici, numere cardinale si
ordinale. Operatii cu numere cardinale si ordinale.
2. Notiuni de baza: generalitati despre grupuri comutative. Grupuri cociclice - definitie si caracterizare. Siruri exacte. Lema celor 5 obiecte. Grupuri rationale. Generalitati despre grupuri topologice. Topologii liniare in grupuri abeliene.
3. Sume si produse directe, teorema de descompunere primara a grupurilor de torsiune, subgrupuri esentiale, soclu, pseudocomplemnte. Subgrupuri H-inalte, caracterizari, p-componente, p-grupuri elementare - teorema de structura.
Bibliografie
1. L. Fuchs, Infinite Abelian Groups, vol.1, Academic Press, 1970.
2. G. Calugareanu, Introducere laticiala in teoria grupurilor abeliene, Editura Expert, 1994.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.