Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2000/2001

Sectia Informatică de Gestiune

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI284 Proiectarea sistemelor
2+2+1
E
10 cr.
MI264 Tehnologia client/server
2+2+1
E
10 cr.
MI268 Sisteme de gestiune a bazelor de date (1)
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI266 Servicii şi aplicaţii internet şi intranet
2+2+1
E
10 cr.
MI269 Sisteme de gestiune a bazelor de date (2)
2+2+1
E
10 cr.
MI291 Sisteme gestionale WEB
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.