Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2000/2001

Sectia Informatică Distribuită

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI259 Sisteme şi baze de date distribuite (1)
2+2+1
E
10 cr.
MI262 Programare paralelă şi distribuită
2+2+1
E
10 cr.
MI264 Tehnologia client/server
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI260 Sisteme şi baze de date distribuite (2)
2+2+1
E
10 cr.
MI265 Arhitecturile supercalculatoare
2+2+1
E
10 cr.
MI266 Servicii şi aplicaţii internet şi intranet
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.