Concursul Mate-Info UBB 2023

In atentia participantilor care au obtinut Facilitatea A la Concursul Mate-Info 2023

Diplomele se vor elibera dupa data de 6 iunie 2023 in sala 140, etaj 1, sediul central UBB, str. Mihail Kogalniceanu nr 1, Cluj-Napoca (d-na secretara Adela Roman).

Rezultatele finale la Concursul Mate-Info, UBB 2023


Rezultatele contestațiilor depuse pentru proba scrisă a Concursului Mate-Info UBB, ediția 2023


Rezultatele obtinute la Concursul Mate-Info, UBB, editia 2023


Subiecte și bareme concurs Mate-Info, ediția 2023


Repartizarea pe sali si probe a participantilor la Concursul Mate-Info UBB 2023


Calendarul concursului

 • Înscrierea la concurs: 1 martie 2023 – 17 martie 2023.
  Situatia candidatilor inscrisi se va afisa la finalul fiecarei zile.
 • Afisarea listei finale a candidatilor repartizati pe Sali si Probe: 23 martie 2023
 • Concursul cu participare fizica: 26 martie 2023, ora 09:00
 • Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății: 29 martie 2023
 • Depunerea de contestatii: 29 martie 2023 – 30 martie 2023
 • Afișarea rezultatelor finale pe site-ul facultății: 31 martie 2023

Notele de la concurs pot fi folosite la admitere. Candidatii cu primele 10 medii mai mari de 9.5 de la concurs vor fi admisi cu 10 la admiterea 2023.


Regulamentul Concursului Mate-Info UBB 2023

1. Scopul concursului

Prin organizarea concursului Mate-Info UBB 2023, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc să urmeze cursurile acestei facultăți, oferindu-le șansa de a susține o probă de concurs similară cu proba scrisă a concursului de admitere din iulie 2023. In acest an, rezultatele obținute la Concursul Mate-Info 2023 vor putea fi utilizate in calculul mediei concursului de admitere la Facultatea de Matematica si Informatica din Iulie 2023.

2. Data și locul de desfășurare

Concursul Mate-Info UBB ediția 2023 se va desfășura fizic în sălile de curs ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în data de 26 martie 2023, ora 09:00. Durata concursului va fi de 3 ore.

3. Disciplinele și tematica concursului

În cadrul concursului Mate-Info UBB 2023, candidații vor primi un subiect de matematică sau un subiect de informatică, în funcție de opțiunea exprimată la înscriere. Subiectele vor fi de tip grilă asemănătoare ca si structură și grad de dificultate cu cele care vor fi date la concursul de admitere Iulie 2023. Subiectele vor fi in numar de 24 si vor fi redactate în limbile română, maghiară, germană, sau engleza  în funcție de opțiunea exprimată la înscriere.

Tematica concursului, conform Anexa 1 și Anexa 2, este identică cu tematica probei scrise de la concursul de admitere din iulie 2023. Cele două anexe fac parte integrantă din prezentul regulament şi pot fi găsite pe pagina facultății la următoarele adrese:

4. Evaluarea grilelor de concurs

 1. Fiecare întrebare are cel puțin 1 răspuns corect si cel puțin 1 răspuns incorect. Nu exista răspunsuri de tipul „nu știu”.
 2. Fiecare întrebare are asociat un punctaj „p” care este primit de către candidat daca bifează toate răspunsurile corecte si numai pe acelea.
 3. Daca o întrebare are asociat un punctaj „p” si are un număr de „t” răspunsuri corecte si un număr de „f” răspunsuri incorecte, atunci:
  1. Daca unul dintre cele „t” răspunsuri corecte este bifat, atunci candidatul primește „p/t” puncte
  2. Daca unul dintre cele „f” răspunsuri incorecte este bifat, atunci candidatul primește „(-0.66)*p/t” puncte (adică este penalizat)
  3. Punctajul pentru aceasta întrebare este minim „0” (daca rezultatul evaluării tuturor bifărilor făcute de către candidat este negativ atunci rezultatul se înlocuiește cu „0”) si maxim „p”
  4. Daca toate raspunsurile sunt bifate, atunci candidatul primește „0” puncte.

5. Calendarul concursului

 • Înscrierea la concurs: 1 martie 2023 – 17 martie 2023.
  Situatia candidatilor inscrisi se va afisa la finalul fiecarei zile.
 • Afisarea listei finale a candidatilor repartizati pe Sali si Probe: 23 martie 2023
 • Concursul cu participare fizica: 26 martie 2023, ora 09:00
 • Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății: 29 martie 2023
 • Depunerea de contestatii: 29 martie 2023 – 30 martie 2023
 • Afișarea rezultatelor finale pe site-ul facultății: 31 martie 2023

6. Condiții de participare

Concursul Mate-Info UBB se adresează elevilor de liceu din clasa a XII-a sau din clasa a XI-a dar şi persoanelor care au obținut diploma de bacalaureat în anii precedenți ce doresc să-și  testeze cunoștințele în vederea admiterii la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

7. Modul in care nota obținută la concursul Mate-Info UBB 2023 se poate utiliza în cadrul concursului de admitere

Nota obținută la concursul Mate-Info UBB 2023  se poate folosi ca şi notă la proba scrisă a concursului de admitere din Iulie 2023, doar in cazul in care nota obținută de candidat la concurs este cel puțin 6, in unul dintre următoarele moduri:

 1. Facilitatea A: Candidații care au obținut una dintre primele 10 note mai mari sau egale cu 9.50 (noua si cincizeci) la proba de informatica si candidații care au obținut una dintre primele 10 note mai mari sau egale cu 9.50 (noua si cincizeci) la proba de matematica vor fi admiși cu nota 10 la concursul de admitere din Iulie 2023. Aceasta facilitate poate fi folosita doar de candidații din clasa XII.
 2. Facilitatea B: Nota obținută la concurs se poate folosi ca şi notă la proba scrisă a concursului de admitere. In cazul ȋn care candidatul se prezintă atât la Concursul Mate-Info UBB 2023 cât şi la proba scrisă a concursului de admitere, candidatul poate alege cea mai mare notă dintre nota de la Concursul Mate-Info UBB 2023 şi respectiv nota de la proba scrisă a concursului de admitere.

Nota obținută la concursul Mate-Info UBB 2023 se poate folosi de către candidat o singură dată la una dintre cele 2 sesiuni Iulie sau Septembrie a concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică.

8. Înscrierea la concurs

Pentru înscrierea la concurs, candidații trebuie să urmeze următorii pași:

 1. Achitarea taxei de participare (detaliile vor fi afișate in momentul începerii înscrierilor
 2. Pregătirea unei copii scanate a documentului de identitate.
 3. Completarea on-line a formularului aflat pe pagina facultății la următoarea adresa:
  http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2023/inscrierea-unui-candidat-nou/
 4. In urma înscrierii, candidatul va primi un e-mail de confirmare, care va conține informațiile necesare participării la concurs. In cazul in care candidatul nu primește e-mailul de confirmare in termen de 24 ore, este rugat să trimită un e-mail la adresa   admitere.cs@ubbcluj.ro . Candidații sunt rugați să își verifice atât inbox-ul cât şi directorul spam/junk din căsuța de e-mail. E-mail-ul de confirmare va cuprinde un număr de concurs. La finalul fiecărei zile din perioada de înscriere, numerele de concurs ale candidaților înscriși vor fi afișate pe pagina facultății la următoarea adresă:
  http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2023/lista-candidati/

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților se va face cu respectarea regulamentului european nr. 679/2016 privind GDPR.

Observatie: Participantii din clasa XI vor putea folosi nota de la concurs conform regulamentului de admitere din anul 2024.

Decan,
Prof.univ. dr. Anca Andreica