Facultatea de Matematică şi Informatică

fisele specializarii: Metode moderne în predarea matematicii (română)

an universitar: 2024-2025

Semestrul 1

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Rolul contraexemplelor in predarea matematiciiMMR31565RomanaObligatorieBota Monica Felicia16.04.2024
Teme de algebra iMMR30467RomanaObligatoriePelea Cosmin16.04.2024
Instruire asistată de calculatorMMR30575RomanaObligatorieIlea Veronica16.04.2024
Teme de analiza matematica iMMR30088RomanaObligatorieGrosan Teodor16.04.2024
Discipline facultative
Fundamente de educație umanistă (teoria argumentării)FEU000X3RomanaFacultativaLupsa Dana16.04.2024

Semestrul 2

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Teme de analiza matematica iiMMR30095RomanaObligatorieTrif Tiberiu16.04.2024
Teme de geometrie iMMR30348RomanaObligatorieTurcas George Catalin16.04.2024
Dezvoltări în didactica domeniului și aprofundări în didactica specialitățiiXND12035RomanaObligatorieVălcan Dumitru Teodor16.04.2024
Teme de algebra 2MMR30478RomanaObligatorieMarcus Andrei16.04.2024
Aspecte metodice privind predarea matematicii cu softuri educationaleMMR30965RomanaObligatorieIlea Veronica16.04.2024
Pachet optionale 1
Metode alternative de evaluare la matematicăXND12045RomanaOptionalaVălcan Dumitru Teodor16.04.2024

Semestrul 3

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Teme de geometrie iiMMR30355RomanaObligatorieBlaga Paul21.04.2024
Teme de matematică aplicată (pentru perfecţionarea profesorilor)MMR30295RomanaObligatorieSerban Marcel16.04.2024
Etica si integritate academica. metodologia cercetarii stiintificeMMR31505RomanaObligatorieCatinas Teodora16.04.2024
Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)XND23055RomanaObligatorieVălcan Dumitru Teodor16.04.2024
Teme de mecanica si astronomieMMR30555RomanaObligatorieBlaga Cristina16.04.2024
Pachet optionale 2
Metodologia rezolvării problemelor de matematicăXND23065RomanaOptionalaVălcan Dumitru Teodor16.04.2024

Semestrul 4

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Practica de specialitateMMR70024RomanaObligatorieCatinas Teodora16.04.2024
Pachet optionale 3
Teme de algebra 3MME30489EnglezaOptionalaBreaz Simion16.04.2024
Pachet optionale 4
Teme de calcul numeric și aproximareMME30229EnglezaOptionalaCatinas Teodora16.04.2024
Analiză neliniară aplicatăMME31029EnglezaOptionalaPetrusel Adrian16.04.2024
Teme de analiza matematica iiiMME30109EnglezaOptionalaAgratini Octavian16.04.2024