Facultatea de Matematică şi Informatică

fisele specializarii: Proiectarea si dezvoltarea aplicatiilor Enterprise

an universitar: 2020-2021

Semestrul 1

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Proiectare bazata pe sabloane si componeneteMMM81447MaghiaraObligatorieDarvay Zsolt26.04.2020
Managementul proiectelor enterpriseMMM80618MaghiaraObligatorieSimon Károly26.04.2020
Metode agile şi strategii de dezvoltare enterpriseMMM81448MaghiaraObligatorieBarabás László26.04.2020
Metode avansate de gestionarea datelorMMM81457MaghiaraObligatorieVarga Viorica26.04.2020

Semestrul 2

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Aplicații web scalabile și în timp real pentru sisteme distribuiteMMM80688MaghiaraObligatorieSulyok Csaba26.04.2020
Metode și instrumente pentru dezvoltarea sistemelor enterpriseMMM81468MaghiaraObligatorieSimon Károly26.04.2020
Proiectare şi dezvoltare bazată pe modeleMMM80648MaghiaraObligatorieBarabás László26.04.2020
Metodologia cercetării în informaticăMMM30406MaghiaraObligatorieCsató Lehel26.04.2020

Semestrul 3

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Dezvoltarea aplicaţiilor mobileMME80728EnglezaObligatorieLibál András26.04.2020
Metrici software și managementul calitățiiMMM80668MaghiaraObligatorieBodó Zalán26.04.2020
Pachet optionale 1
Metode avansate in analiza datelorMME80487EnglezaOptionalaPop Horia26.04.2020
Securitatea sistemelor de calculMMM80187MaghiaraOptionalaRobu Judit26.04.2020
Pachet optionale 2
Interactiune om-calculatorMME80747EnglezaOptionalaCsató Lehel26.04.2020

Semestrul 4

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Practica de specialitateMMM901222MaghiaraObligatorieSimon Károly26.04.2020
Proiect de cercetare in inginerie softwareMMM90094MaghiaraObligatorieSimon Károly26.04.2020
Elaborarea lucrarii de disertatieMMM34024MaghiaraObligatorieSimon Károly26.04.2020