Facultatea de Matematică şi Informatică

fisele specializarii: Sisteme distribuite in Internet

an universitar: 2019-2020

Semestrul 1

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Modele de calcul pentru sisteme embeddedMME80267EnglezaObligatorieVescan Andreea30.04.2019
Metodologii agile de dezvoltare a aplicatiilor softwareMME81437EnglezaObligatorieSuciu Dan21.04.2019
Tehnologii si platforme java pentru aplicatii distribuiteMMR80127RomanaObligatorieBoian Florian Mircea30.09.2019
Data miningMMR80566RomanaObligatorieAndreica Anca21.04.2019
Metodologia cercetării ştiinţifice de informaticăMMR90014RomanaObligatorieParv Bazil21.04.2019
Pachet optionale 1
Modele de optimizareMME30076EnglezaOptionalaPopovici Nicolae21.04.2019
Aritmetica modulara si criptografieMME30516EnglezaOptionalaCrivei Septimiu21.04.2019
Modelare matematicaMME30306EnglezaOptionalaSerban Marcel21.04.2019
Metode statistice computationaleMME80886EnglezaOptionalaMicula Sanda26.04.2019

Semestrul 2

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Algoritmi, modele si concepte in sisteme distribuiteMME81107EnglezaObligatorieBoian Rares Florin21.04.2019
Servicii web si tehnologii middlewareMMR80078RomanaObligatorieBoian Florian Mircea21.04.2019
Protocoale de securitate în comunicaţiiMMR80018RomanaObligatorieBufnea Darius21.04.2019
Pachet optionale 2
Grid, cluster and cloud computingMME80047EnglezaOptionalaDarabant Sergiu Adrian21.04.2019
Sisteme multiagentMME81527EnglezaOptionalaCzibula Gabriela21.04.2019
Fluxuri de dateMMR80877RomanaOptionalaSurdu Sabina21.04.2019

Semestrul 3

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Programare pe arhitecturi gpu si distribuiteMME81118EnglezaObligatorieBoian Rares Florin21.04.2019
Modelarea formala a proceselor concurenteMME80947EnglezaObligatorieSterca Adrian Ioan21.04.2019
Retele dinamice si sisteme de operare specializateMMR80158RomanaObligatorieSterca Adrian Ioan21.04.2019
Pachet optionale 3
Concepte avansate de testareMME81507EnglezaOptionalaVescan Andreea21.04.2019
Antreprenoriat in itMME81487EnglezaOptionalaMotogna Simona21.04.2019
Instrumente inteligente pentru bunăstare socialăMMR81597RomanaOptionalaDiosan Laura21.04.2019
Computer vision şi procesare avansată de imagini în medii virtuale distribuiteMMR80307RomanaOptionalaDarabant Sergiu Adrian21.04.2019

Semestrul 4

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Practica in specializareMME901220EnglezaObligatorieBoian Rares Florin21.04.2019
Proiect de cercetare în sisteme distribuiteMMR90056RomanaObligatorieBoian Rares Florin21.04.2019
Elaborarea lucrarii de dizertatieMMR34014RomanaObligatorieBoian Rares Florin21.04.2019