Facultatea de Matematică şi Informatică

fisele specializarii: Proiectarea si dezvoltarea aplicatiilor Enterprise

an universitar: 2019-2020

Semestrul 1

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Proiectare bazata pe sabloane si componeneteMMM81447MaghiaraObligatorieDarvay Zsolt21.04.2019
Metode avansate de gestionarea datelorMMM81457MaghiaraObligatorieVarga Viorica21.04.2019
Managementul proiectelor enterpriseMMM80618MaghiaraObligatorieSimon Károly21.04.2019
Metode agile şi strategii de dezvoltare enterpriseMMM81448MaghiaraObligatorieBarabás László21.04.2019

Semestrul 2

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Aplicații web scalabile și în timp real pentru sisteme distribuiteMMM80688MaghiaraObligatorieSulyok Csaba22.04.2020
Arhitecturi bazate pe componente si orientate pe serviciiMMM80638MaghiaraObligatorieSimon Károly21.04.2019
Metode și instrumente pentru dezvoltarea sistemelor enterpriseMMM81468MaghiaraObligatorieSimon Károly21.04.2019
Metodologia cercetării în informaticăMMM30406MaghiaraObligatorieCsató Lehel21.04.2019
Proiectare şi dezvoltare bazată pe modeleMMM80648MaghiaraObligatorieBarabás László21.04.2019

Semestrul 3

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Dezvoltarea aplicaţiilor mobileMME80728EnglezaObligatorieLibál András21.04.2019
Metrici software și managementul calitățiiMMM80668MaghiaraObligatorieBodó Zalán21.04.2019
Pachet optionale 1
Metode avansate in analiza datelorMME80487EnglezaOptionalaPop Horia21.04.2019
Securitatea sistemelor de calculMMM80187MaghiaraOptionalaRobu Judit21.04.2019
Pachet optionale 2
Interactiune om-calculatorMME80747EnglezaOptionalaCsató Lehel21.04.2019
Metode de simulareMME80208EnglezaOptionalaLibál András21.04.2019

Semestrul 4

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Practica de specialitateMMM901222MaghiaraObligatorieSimon Károly21.04.2019
Proiect de cercetare in inginerie softwareMMM90094MaghiaraObligatorieSimon Károly21.04.2019
Elaborarea lucrarii de disertatieMMM34024MaghiaraObligatorieSimon Károly21.04.2019