Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Afisarea notelor si modalitatea de calcul a notei finale la Proba 1 – Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea iunie-iulie 2021

Rezultatele obtinute la proba 1 au fost publicate prin intermediul platformei AcademicInfo, iar modalitatea de calcul a notei finale la proba 1 a fost urmatoarea: Fiecare subiect a fost evaluat de câte doi membri ai comisiei de evaluare. Aceştia au acordat câte o notă întreagă, astfel încât să nu existe o diferență mai mare de

Planificarea sustinerii lucrarilor de licenta, sesiunea iunie/iulie 2021

Restul planificărilor se vor afișa în anunțul de față în timp util. Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara

Planificarea absolvenților la examenul de disertație, sesiunea iunie/iulie 2021

Specializari din domeniul Informatica, limba romana, engleza si germana Specializari din domeniul Matematica, limba romana si engleza Specializari in limba maghiara

Planificarea studenților pentru Proba 1 „Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” a Examenului de Licenţă – sesiunea iunie / iulie 2021

Ultima actualizare: 25.06.2021, ora 15:15 Dacă nu este specificat altfel în cadrul fișierelor cu planificări, proba 1 "Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate" a examenului de licenţă începe la ora 8. Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara

În atenția studenților care doresc să susțină examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2021

În vederea participării la examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2021, studenții: participă la simularea din 25 iunie (vor fi contactați de către secretarii comisiilor pe adresele de email instituționale sau pe cele cu care s-au înscris în platforma de încărcare a lucrării); trebuie sa aibă instalată aplicația desktop MS Teams (pentru

Tutorial pentru înscrierea studenților la examenele de finalizare de studii (licență/ disertație)

Tutorial ifs studenti 2021 RO.pdf Tutorial ifs studenti 2021 HU.pdf Tutorial ifs studenti 2021 DE.pdf Tutorial ifs studenti 2021 EN.pdf Observație: Datorită faptului că la Facultatea de Matematică și Informatică, predarea lucrării (împreună cu declarația pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de licenţă/disertaţie) se face prin intermediul aplicației proprii disponibile la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari/, la înscrierea

Consultații oferite studenților pentru proba de Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licență iulie/septembrie 2021

Domeniul Matematică Disciplina Cadrul didactic Data Algebră Conf. dr. Pelea Cosmin (e-mail: cpelea@math.ubbcluj.ro) 21 iunie 2021, orele 9 - 11 22 iunie 2021, orele 9 - 11 Geometrie Lect. dr. Țurcaș George (e-mail: george.turcas@math.ubbcluj.ro) 23 iunie 2021, orele 16 - 18 (pentru MI - EN) Lect. dr. Văcărețu Daniel (e-mail: vacaretu@math.ubbcluj.ro) 23 iunie 2021, orele

Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților – Informatică, ediția 2021

Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților – Informatică, ediția 2021
Ediția 2021 a Sesiunii de Comunicări Științifice ale Studenților pe domeniul Informatică va avea loc în data de 23 iunie 2021. În acest an, manifestarea științifică devenita deja tradiție se va desfășura online pe o platforma anunțată ulterior. Studenții sunt invitați sa trimita lucrari originale care vor fi evaluate si selectionațe in vederea prezentarii lor

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2021

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2021. Se respectă calendarul de la adresa http://www.cs.ubbcluj.ro/in-atentia-studentilor-care-doresc-sa-sustina-examenul-de-licenta-sau-de-disertatie-in-sesiunea-iunie-iulie-2021/ pentru activitățile premergătoare înscrierii. * studenții absolvenți fără examenul de disertație sustinut care nu mai au conturi active de MS Teams, vor introduce în platformă în locul contului de MS Teams o

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2021

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2021. Se respectă calendarul de la adresa http://www.cs.ubbcluj.ro/in-atentia-studentilor-care-doresc-sa-sustina-examenul-de-licenta-sau-de-disertatie-in-sesiunea-iunie-iulie-2021/ pentru activitățile premergătoare înscrierii.* studenții absolvenți fără licență care nu mai au conturi active de MS Teams, vor introduce în platformă în locul contului de MS Teams o adresă de email validă