Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților – Informatică, ediția 2021

Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților – Informatică, ediția 2021
Ediția 2021 a Sesiunii de Comunicări Științifice ale Studenților pe domeniul Informatică va avea loc în data de 23 iunie 2021. În acest an, manifestarea științifică devenita deja tradiție se va desfășura online pe o platforma anunțată ulterior. Studenții sunt invitați sa trimita lucrari originale care vor fi evaluate si selectionațe in vederea prezentarii lor

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2021

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2021. Se respectă calendarul de la adresa http://www.cs.ubbcluj.ro/in-atentia-studentilor-care-doresc-sa-sustina-examenul-de-licenta-sau-de-disertatie-in-sesiunea-iunie-iulie-2021/ pentru activitățile premergătoare înscrierii. * studenții absolvenți fără examenul de disertație sustinut care nu mai au conturi active de MS Teams, vor introduce în platformă în locul contului de MS Teams o

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2021

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2021. Se respectă calendarul de la adresa http://www.cs.ubbcluj.ro/in-atentia-studentilor-care-doresc-sa-sustina-examenul-de-licenta-sau-de-disertatie-in-sesiunea-iunie-iulie-2021/ pentru activitățile premergătoare înscrierii.* studenții absolvenți fără licență care nu mai au conturi active de MS Teams, vor introduce în platformă în locul contului de MS Teams o adresă de email validă

Hotărâre privind calendarul elaborării lucrărilor de licenţă/disertație pentru studenții care vor finaliza studiile începând cu anul 2022

Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 20.04.2021 Fiecare student al facultăţii trebuie să-şi aleagă un coordonator ştiinţific pentru elaborarea lucrării de licență/disertație. Coordonatorul trebuie să fie cadru didactic titular cu titlul de doctor. Asistenţii fără doctorat pot coordona lucrări de licenţă supervizaţi de un alt cadru didactic cu titlu de doctor. Temele pot fi

În atenția studenților care doresc să susțină examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2021

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2021. 1. Studenții testează similaritatea lucrării de licență/disertație folosind softul antiplagiat Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;

Modele de subiecte pentru examenul de licență 2021

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de finalizare de studii – sesiunile iunie-iulie/septembrie 2021

Aprobată de Consiliul facultăţii din data de 17.12.2020 Modificată in Consiliul facultăţii din data de 04.02.2021 Modificată in Consiliul facultăţii din data de 20.04.2021 Prezenta metodologie este o anexă a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile

Hotărârea Consiliului Facultăţii cu privire la sesiunea de restanțe suplimentară 2021

Conform deciziei Consiliului Facultății de Matematică și Informatică din ședința din data de 3 noiembrie 2020, în anul universitar 2020/2021, NU se va organiza sesiune de restanţe suplimentară înaintea perioadei de înscriere la licenţă/disertaţie.

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Matematică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Termen limită: 15 noiembrie 2020. Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Informatică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Termen limită: 15 noiembrie 2020. Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări