Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

În atenția studenților care doresc să susțină examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2021

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2021. 1. Studenții testează similaritatea lucrării de licență/disertație folosind softul antiplagiat Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;

Modele de subiecte pentru examenul de licență 2021

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de finalizare de studii – sesiunile iunie-iulie/septembrie 2021

Aprobată de Consiliul facultăţii din data de 17.12.2020 Modificată in Consiliul facultăţii din data de 04.02.2021 Prezenta metodologie este o anexă a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și

Hotărârea Consiliului Facultăţii cu privire la sesiunea de restanțe suplimentară 2021

Conform deciziei Consiliului Facultății de Matematică și Informatică din ședința din data de 3 noiembrie 2020, în anul universitar 2020/2021, NU se va organiza sesiune de restanţe suplimentară înaintea perioadei de înscriere la licenţă/disertaţie.

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Matematică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Termen limită: 15 noiembrie 2020. Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări

Alegerea lucrărilor de licenţă/disertaţie la Departamentul de Informatică pentru studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master

Studenţii anului 3 nivel licenţă şi ai anului 2 nivel master care nu au încă un profesor coordonator pentru lucrarea de licenţă/disertaţie sunt rugaţi să ia legătura cât mai curând cu un cadru didactic în vederea coordonării lucrării. Termen limită: 15 noiembrie 2020. Studenţii sunt rugaţi sa contacteze cadrele didactice în vederea atribuirii unei lucrări

Planificarea examenului de licență, sesiunea septembrie 2020

Comisii Departamentul de Informatica Comisii Departamentul de Matematica Comisii Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare

Planificarea susţinerilor lucrărilor de disertaţie, sesiunea septembrie 2020

Anunț privind cererile de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară

Toate cererile de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară depuse pentru sesiunea de finalizare a studiilor septembrie 2020 au fost aprobate.

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2020

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea septembrie 2020. 1. Pentru absolvenţii care au promovat doar o probă a examenului de licenţă şi doresc recunoaşterea acesteia, în data de 30 august 2020 se depune cererea de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară prin