Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

In atentia studentilor an II nivel licenta si an I nivel master – Hotărâre privind calendarul elaborării lucrărilor de licenţă/disertație pentru studenții care vor finaliza studiile începând cu anul 2022

Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 20.04.2021 Fiecare student al facultăţii trebuie să-şi aleagă un coordonator ştiinţific pentru elaborarea lucrării de licență/disertație. Coordonatorul trebuie să fie cadru didactic titular cu titlul de doctor. Asistenţii fără doctorat pot coordona lucrări de licenţă supervizaţi de un alt cadru didactic cu titlu de doctor. Temele pot fi

Planificarea sustinerii lucrarilor de licenta, sesiunea septembrie 2021

Restul planificărilor se vor afișa în anunțul de față în timp util. Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara

Planificarea studenților pentru Proba 1 „Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” a Examenului de Licenţă – sesiunea septembrie 2021

Dacă nu este specificat altfel în cadrul fișierelor cu planificări, proba 1 "Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate" a examenului de licenţă începe la ora 8. Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara

Planificarea absolvenților la examenul de disertație, sesiunea septembrie 2021

Specializari din domeniul Informatica, limba romana, engleza si germana Specializari din domeniul Matematica, limba romana si engleza Specializari in limba maghiara

Calendarul organizării examenului de disertație, sesiunea septembrie 2021

În perioada 6 august 2021, ora 00:00 - 31 august 2021, ora 16:00, studenții încarcă lucrarea finală (însoțită de abstract, Anexa 5 și aplicație – dacă este cazul) la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator. Studenții care nu

Calendarul organizării examenului de licență, sesiunea septembrie 2021

În perioada 6 august 2021, ora 00:00 - 31 august 2021, ora 16:00, studenții încarcă lucrarea finală (însoțită de abstract, Anexa 5 și aplicație – dacă este cazul) la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari. Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator. Studenții absolvenți fără

În atenția absolvenților ciclului I de studii, nivel licență, care au susținut examenul de licență în sesiunea iunie/iulie 2021

Adeverințele care conferă aceleași drepturi legale ca si diploma de licență se pot descarcă  din aplicația: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs Accesul se face pe baza credențialelor cu care v-ați înscris la examenul de licență. Absolvenții care doresc să își ridice adeverința în original sunt rugați să se planifice prin email la secretara specializării.

In atentia absolventilor de la ciclul II de studii, nivel master si care au sustinut examenul de disertatie in sesiunea iunie 2021

Adeverintele care confera aceleasi drepturi legale ca si diploma de master se pot descarca incepand cu data de 5 iulie 2021, ora 13,00 din aplicatia: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs Accesul se face cu userul si parola cu care v-ati inscris si la examenul de disertatie. Absolventii care doresc sa isi ridice adeverinta in original sunt rugati sa se planifice

Afisarea notelor si modalitatea de calcul a notei finale la Proba 1 – Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea iunie-iulie 2021

Rezultatele obtinute la proba 1 au fost publicate prin intermediul platformei AcademicInfo, iar modalitatea de calcul a notei finale la proba 1 a fost urmatoarea: Fiecare subiect a fost evaluat de câte doi membri ai comisiei de evaluare. Aceştia au acordat câte o notă întreagă, astfel încât să nu existe o diferență mai mare de

Planificarea sustinerii lucrarilor de licenta, sesiunea iunie/iulie 2021

Restul planificărilor se vor afișa în anunțul de față în timp util. Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara