A II. félévi ösztöndíjakra vonatkozó tudnivalók, 2019–2020-as egyetemi tanév

A Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsának 2019. szeptember 24-i ülésén született Határozata alapján a 2019–2020-as egyetemi tanévre szóló ösztöndíjak odaítéléshez az alábbi tanulmányi átlagok elérése szükséges:

 • teljesítmény-ösztöndíj esetén: 9,00-es tanulmányi átlag;
 • érdemösztöndíj esetén: 7,00-es tanulmányi átlag;
 • a szociális ösztöndíj és az egészségügyi ösztöndíj megpályázásához szükséges minimális kreditpont: 15 kredit a szaktantárgyakból.

A teljesítmény- és érdemösztöndíjak igénylése érdekében az alapképzés I., II. és III., valamint a magiszteri képzés I. és II. évfolyamainak képviselői 2020. február 27-én 9:00 és 12:00 óra között vehetik át az adott szakért felelős kari titkárnőtől a tanulmányi átlagot tartalmazó listákat, amelyeket az aláírást követően 2020. március 10-ig kell visszavinniük a kari titkárságra.

Azok a hallgatók, akiknek nem sikerül aláírniuk a teljesítmény- és érdemösztöndíjas listákat, megtehetik ezt még 2020. március 11. és 13. között a kari titkárságon, illetve az adott szakért felelős kari titkárnőnél, 9:00 és 12:00 óra között.

Azok a hallgatók, akik szociális ösztöndíjat és betegségi támogatást igényelnek a 2019–2020-as egyetemi tanév II. félévére, a szükséges iratokat 2020. február 24. és 2020. március 13. között adhatják le a kari titkárság 143-as, illetve 145-ös termeiben, munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között. Az egy családtagra eső jövedelem összege (2019. novemberi, decemberi és 2020. januári havi nettó jövedelem): nem haladhatja meg a 1.290,66 lejt.

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak megszámozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó elején kell elhelyezni. Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziéba az alább felsorolt dokumentumokat hiánytalanul tegyék be. Nem fogadhatunk el hiányos dossziékat.

A szociális ösztöndíj megpályázásához a következő dokumentumok szükségesek:

Azok a hallgatók, akiknek családjában az egy főre eső havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét (1.290,66 lej/családtag), az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk:

 1. formanyomtatvány – letölthető a kari honlapról;
 2. 7-es számú melléklet – letölthető a kari honlapról;
 3. 11-es számú melléklet – letölthető a kari honlapról;
 4. személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 5. a szülők személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 6. a szülők eltartásában lévő további családtagok személyazonossági igazolványának és születési anyakönyvi kivonatának (keresztlevél) fénymásolata;
 7. tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony igazolása az oktatási intézményekben tanuló családtagok esetében;
 8. az egyik szülő saját felelősségű nyilatkozata közjegyző előtt vagy a lakhely szerinti polgármesteri hivatalnál, a család eltartásában lévő kiskorú gyerekek esetében, akiknek nincsen tanulói jogviszonyuk és nem rendelkeznek saját jövedelemmel;
 9. igazolás az orvosi ellátásra szoruló kiskorú gyermekeknek nyújtott állami pótlék összegéről;
 10. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  1. a Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolás a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2019. november, 2019. december és 2020. január hónapokra;
  2. munkanélküliségi igazolás 2019. november, 2019. december és 2020. január hónapokra;
  3. a nettó jövedelemről szóló igazolás 2019. november, 2019. december és 2020. január hónapokra;
 11. a jövedelemmel nem rendelkező szülő saját felelősségű nyilatkozata, a közjegyzőnél vagy a lakhely szerinti polgármesteri hivatalnál;
 12. halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata, amennyiben a hallgató félárva, ezt igazolással/ szelvényekkel kell kiegészíteni a hallgató és testvérei utódlási nyugdíjának összegére vonatkozóan;
 13. elvált szülők esetén szükséges a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; ezt igazolással/ szelvényekkel kell kiegészíteni a hallgató és testvérei részére megítélt gyermektartási díj összegére vonatkozóan;
 14. a Pénzügyi Igazgatóság által kibocsátott igazoló okiratok az engedélyezett tevékenységekből származó nettó jövedelemre vonatkozóan: (például: bérleti díjak, P.F.A. – gazdasági tevékenység végzésére engedélyezett természetes személy, A.F. – családi vállalkozások, S.C. – kereskedelmi társaságok; a hallgató és családja magántulajdonában lévő javak használatából származó nettó jövedelemről: mezőgazdasági terület, erdők, bérleti szerződés stb.);
 15. a kérelmező saját felelősségű nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy sem ő, sem a családja nem rendelkezik egyéb jövedelemmel (8-as számú melléklet).

Fontos: az Adó- és Pénzügyi Hivataltól és a Mezőgazdasági Nyilvántartásból kapott igazolásokat a 2019-es és a 2020-as évre vonatkozóan is szükséges benyújtani!

Aki egészségi állapota miatt ösztöndíjra jogosult, a következő dokumentumokat kell benyújtania:

 1. formanyomtatvány – letölthető a kari honlapról;
 2. 12-es számú melléklet – letölthető a kari honlapról;
 3. személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 4. a szakorvos vagy a diagnózis terén illetékes főorvos által kibocsátott orvosi bizonyítvány (certificat medical/scrisoare medicală); a hallgató által bemutatott orvosi bizonyítványon kötelező módon szerepelnie kell a 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák szerinti diagnózis besorolásának.

16. cikk, (3) bekezdés 3) pont: egészségügyi intézmények nyilvántartásában szereplő TBC-s betegek, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma, krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, ritka betegségek, autizmus spektrumzavar, hematológiai betegségek (vérzékenység, talasszémia stb.), süketség, cisztás fibrózis, HIV-fertőzés (AIDS), mozgáskorlátozottság, spondilitisz ankilopoetika (Bechterew-kór), akut ízületi gyulladás, vagy egyéb krónikus betegség, amelyet az egyetem szenátusa figyelembe vehet.

Az orvosi bizonyítványt (certificat medical/scrisoare medicală) a Matematika és Informatika Kar hallgatói számára kijelölt orvosi rendelőben is alá kell íratni és le kell pecsételtetni: dr. Oprea Radu Mihai, BBTE Iuliu Haţieganu sportpark, a „Sport XXI – Flavia Rusu” egyetemi bentlakás épülete, Pandurilor (Feketepalló) utca 7. szám, P10-es orvosi rendelő. Órarend: hétfő és szerda, 8–13 óra között, kedd és csütörtök 14–19 óra között, péntek 13–18 között.

Azonos tanulmányi átlagok esetén a rangsorolás az alábbi kritériumok figyelembevételével történik, a megadott sorrendben:

 1. publikációk, találmányok, tudományos rendezvényeken való részvétel, konferenciák, szimpóziumok, tudományos szemináriumok, országos és nemzetközi tudományos és szakmai versenyeken kapott díjak, helyezések, azok esetében, akik a BBTE hallgatóiként hivatalosan vettek rész ezeken a versenyeken, az előző félévben, (a se vedea b. Evaluarea activității extracurriculare a studentului candidat la obținerea bursei);
 2. az előző félév tanulmányi átlaga; az I. éves magiszteri hallgatók esetében (I. félév) a magiszteri felvételi bejutási átlaga megegyezik az előző félév tanulmányi átlagával;
 3. a legtöbb kreditpontot érő tantárgyra kapott jegy; amennyiben ez sem lesz döntő, a legtöbb kreditpontot érő következő tantárgyat kell figyelembe venni. Ezt a kritériumot kell alkalmazni mindaddig, amíg sikerül rangsorolni a leadott kérvényeket. Amennyiben több azonos kreditszámú tantárgy is van, figyelembe kell venni ezeket a tantárgyakat is;
 4. a fakultatív tantárgyakra kapott jegyek;
 5. a felvételi vizsga átlaga;
 6. az érettségi vizsga átlaga (alapképzéses hallgatók esetén), a záróvizsga átlaga (magiszteri hallgatók esetén);

Amennyiben lesznek olyan hallgatók, akik esetében az azonos tanulmányi átlag miatt rangsorolásra kerülhet sor, kérjük, hogy az igazoló dokumentumokat 2020. március 13-ig (péntek, 12:00 óra) adják le a kari titkárságon.

7. melléklet – típuskérvény szociális ösztöndíjra, 2019, I. félév
8. melléklet – saját felelősségű nyilatkozat, 2019, I. félév
11. melléklet – ösztöndíjak, 2019, I. félév
12. melléklet – ösztöndíjak, 2019-es egyetemi tanév, II. félév