Bodó Zalán

Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével

A jegyzet a fordítóprogramok írásához használt Flex és Bison eszközöket mutatja be, röviden ismertetve az ezek megértéséhez szükséges fogalmakat és algoritmusokat. Az első fejezet bevezetőt nyújt a formális nyelvek és fordítóprogramok elméletébe, bemutatásra kerülnek a generatív nyelvtanok, véges automaták, reguláris kifejezések, veremautomaták, illetve a fordítóprogramok a lexikális, szintaktikai, szemantikai elemzések, a kódgenerálás és kódoptimalizálás témakörének rövid ismertetésével. A következő három fejezet a Flex és Bison eszközökről szólnak, bemutatva azok működését és használatát fordítóprogramok szerkesztésében. A jegyzetben sok példát találunk ezen eszközök használatára, a fejezetek végén pedig kitűzött feladatok szerepelnek, melyeket megoldva gyakorolhatjuk és elmélyíthetjük a könyv olvasása során szerzett tudást.

Melléklet

[zip]

Megjegyzések a mellékelt kódokhoz

A mellékelt Flex és Bison forráskódok némiképp eltérhetnek a jegyzetben látott kódtól. Az eltérést többnyire a következő okok indokolják: