Laborator 6 - Exemple

Instructiuni de comparare, salt conditionat si de ciclare. Operatii pe siruri.

Exemplu

	
;Se da un sir de caractere format din litere mici.
;Sa se transforme acest sir in sirul literelor mari corespunzator.
bits 32 
global start    
extern exit,printf ; tell nasm that exit exists even if we won't be defining it
import exit msvcrt.dll ; exit is a function that ends the calling process. It is defined in msvcrt.dll
import printf msvcrt.dll
; msvcrt.dll contains exit, printf and all the other important C-runtime specific functions
; our data is declared here (the variables needed by our program)
segment data use32 class=data
	s db 'a', 'b', 'c', 'm','n' ; declararea sirului initial s
	l equ $-s ; stabilirea lungimea sirului initial l
	d times l db 0 ; rezervarea unui spatiu de dimensiune l pentru sirul destinatie d si initializarea acestuia
; format db "%s", 0 ;definire format pentru afisare, daca vrem sa afisam sirul rezultat
segment code use32 class=code
start:
	mov ecx, l ;punem lungimea in ECX pentru a putea realiza bucla loop de ecx ori
	mov esi, 0   
	jecxz Sfarsit   
	Repeta:
		mov al, [s+esi]
		mov bl, 'a'-'A' ; pentru a obtine litera mare corespunzatoare literei mici, vom scadea din codul ASCII 
		; al literei mici diferenta dintre 'a'-'A'
		sub al, bl       
		mov [d+esi], al  
		inc esi
	loop Repeta
	Sfarsit:;terminarea programului
	;Daca dorim si afisarea sirului d, avem urmatoarele:
	;push dword d ; punem parametrii pe stiva de la dreapta la stanga
	;push dword format
	;call [printf] ;apelam functia printf
	;add esp, 4 * 2 ; eliberam parametrii de pe stiva
	; exit(0)
	push dword 0 ; push the parameter for exit onto the stack
	call [exit] ; call exit to terminate the program