Laborator 5 - Exemple

Apeluri de functii sistem

Afisarea unui mesaj

; Codul de mai jos va afisa mesajul „Ana are 17 mere”
bits 32
global start    

; declararea functiilor externe folosite de program
extern exit, printf     ; adaugam printf ca functie externa      
import exit msvcrt.dll  
import printf msvcrt.dll  ; indicam asamblorului ca functia printf se gaseste in libraria msvcrt.dll
             
segment data use32 class=data
; sirurile de caractere sunt de tip byte
format db "Ana are %d mere", 0 ; %d va fi inlocuit cu un numar
				; sirurile de caractere pt functiile C trebuie terminate cu valoarea 0
segment code use32 class=code
  start:
    mov eax, 17
    
    ; vom apela printf(format, 17) => se va afisa: „Ana are 17 mere”
    ; punem parametrii pe stiva de la dreapta la stanga
    push dword eax
    push dword format ; ! pe stiva se pune adresa string-ului, nu valoarea
    call [printf]   ; apelam functia printf pentru afisare
    add esp, 4 * 2   ; eliberam parametrii de pe stiva; 4 = dimensiunea unui dword; 2 = nr de parametri

    ; exit(0)
    push dword 0   ; punem pe stiva parametrul pentru exit
    call [exit]    ; apelam exit pentru a incheia programul

Citirea unui numar de la tastatura

; Codul de mai jos va afisa mesajul ”n=”, apoi va citi de la tastatura valoarea numarului n.
bits 32

global start    

; declararea functiilor externe folosite de program
extern exit, printf, scanf ; adaugam printf si scanf ca functii externa      
import exit msvcrt.dll  
import printf msvcrt.dll  ; indicam asamblorului ca functia printf se gaseste in libraria msvcrt.dll
import scanf msvcrt.dll   ; similar pentru scanf
             
segment data use32 class=data
	n dd 0    ; in aceasta variabila se va stoca valoarea citita de la tastatura
  ; sirurile de caractere sunt de tip byte
	message db "n=", 0 ; sirurile de caractere pentru functiile C trebuie sa se termine cu valoarea 0 (nu caracterul)
	format db "%d", 0 ; %d <=> un numar decimal (baza 10)
  
segment code use32 class=code
  start:
    
    ; vom apela printf(message) => se va afisa "n="
    ; punem parametrii pe stiva
    push dword message ; ! pe stiva se pune adresa string-ului, nu valoarea
    call [printf]   ; apelam functia printf pentru afisare
    add esp, 4*1    ; eliberam parametrii de pe stiva ; 4 = dimensiunea unui dword; 1 = nr de parametri
                          
    ; vom apela scanf(format, n) => se va citi un numar in variabila n
    ; punem parametrii pe stiva de la dreapta la stanga
    push dword n    ; ! adresa lui n, nu valoarea
     push dword format
    call [scanf]    ; apelam functia scanf pentru citire
    add esp, 4 * 2   ; eliberam parametrii de pe stiva
              ; 4 = dimensiunea unui dword; 2 = nr de parametri
    
    ; exit(0)
    push dword 0   ; punem pe stiva parametrul pentru exit
    call [exit]    ; apelam exit pentru a incheia programul

Salvarea valorilor din registrii inaintea apelurilor de functii sistem

; Codul de mai jos va calcula rezultatul unor operatii aritmetice in registrul EAX, va salva valoarea registrilor, apoi va afisa valoarea rezultatului si va restaura valoarea registrilor.
bits 32

global start    

; declararea functiilor externe folosite de program
extern exit, printf ; adaugam printf ca functie externa      
import exit msvcrt.dll  
import printf msvcrt.dll  ; indicam asamblorului ca functia printf se gaseste in libraria msvcrt.dll
             
segment data use32 class=data
	; sirurile de caractere sunt de tip byte
	format db "%d", 0 ; %d <=> un numar decimal (baza 10)
	
segment code use32 class=code
	start:
		; vom calcula 20 + 123 + 7 in EAX
		mov eax, 20
		add eax, 123
		add eax, 7     ; eax = 150 (baza 10) sau 0x96 (baza 16)
		
		; salvam valoarea registrilor deoarece apelul functiei sistem printf va modifica valoarea acestora
		; folosim instructiunea PUSHAD care salveaza pe stiva valorile mai multor registrii, printre care EAX, ECX, EDX si EBX 
		; in acest exemplu este important sa salvam doar valoarea registrului EAX, dar instructiunea poate fi aplicata generic
		PUSHAD
	  
		; vom apela printf(format, eax) => vom afisa valoarea din eax
		; punem parametrii pe stiva de la dreapta la stanga
		push dword eax
		push dword format ; ! pe stiva se pune adresa string-ului, nu valoarea
		call [printf]   ; apelam functia printf pentru afisare
		add esp, 4*2    ; eliberam parametrii de pe stiva ; 4 = dimensiunea unui dword; 2 = nr de parametri
		
		; dupa apelul functiei printf registrul EAX are o valoare setata de aceasta functie (nu valoarea 150 pe care am calculat-o la inceputul programului)
		; restauram valoarea registrilor salvati pe stiva la apelul instructii PUSHAD folosind instructiunea POPAD
		; aceasta instructiune ia valori de pe stiva si le completeaza in mai multi registrii printre care EAX, ECX, EDX si EBX
		; este important ca inaintea unui apel al instructiunii POPAD sa ne asiguram ca exista suficiente valori 
		; pe stiva pentru a fi incarcate in registrii (de exemplu ca anterior a fost apelata instructiunea PUSHA)
		POPAD
		
		; acum valoarea registrului EAX a fost restaurata la valoarea de dinaintea apelului instructiunii PUSHAD (in acest caz valoarea 150)
		
		; exit(0)
		push dword 0   ; punem pe stiva parametrul pentru exit
		call [exit]    ; apelam exit pentru a incheia programul