Laborator 4 - Exemple

Operații pe biți

; Se dau cuvintele A si B. Se cere cuvantul C format astfel:
;- bitii 0-2 ai lui C coincid cu bitii 10-12 ai lui B
;- bitii 3-6 ai lui C au valoarea 1
;- bitii 7-10 ai lui C coincid cu bitii 1-4 ai lui A
;- bitii 11-12 ai valoarea 0
;- bitii 13-15 ai lui C concid cu inverul bitilor 9-11 ai lui B

; Vom obtine cuvantul C prin operatii succesive de "izolare". Numim operatia
; de izolare a bitilor 10-12 ai lui B, pastrarea intacta a valorii acestor
; biti, si initializarea cu 0 a celorlalti biti. Operatiunea de izolare se
; realizeaza cu ajutorul operatorului and intre cuvantul B si masca
; 0001110000000000. Odata bitii izolati, printr-o operatie de rotire se
; deplaseaza grupul de biti doriti in pozitia dorita. Cuvantul final se
; obtine prin aplicarea operatorului or intre rezultatele intermediare
; obtinute in urma izolarii si rotirii.
; Observatie: rangul bitilor se numara de la dreapta la stanga

bits 32 ;asamblare si compilare pentru arhitectura de 32 biti
; definim punctul de intrare in programul principal
global start 

extern exit ; indicam asamblorului ca exit exista, chiar daca noi nu o vom defini
import exit msvcrt.dll; exit este o functie care incheie procesul, este definita in msvcrt.dll
    ; msvcrt.dll contine exit, printf si toate celelalte functii C-runtime importante
segment data use32 class=data ; segmentul de date in care se vor defini variabilele 
   a dw 0111011101010111b
   b dw 1001101110111110b
   c dw 0
segment code use32 class=code ; segmentul de cod
start: 

   mov bx, 0 ; in registrul bx vom calcula rezultatul

   mov ax, [b] ; izolam bitii 10-12 ai lui b
   and ax, 0001110000000000b
   mov cl, 10
   ror ax, cl ; rotim 10 pozitii spre dreapta
   or  bx, ax ; punem bitii in rezultat

   or  bx, 0000000001111000b ; facem biti 3-6 din rezultat sa aiba valoarea 1

   mov ax, [a] ; izolam biti 1-4 ai lui a
   and ax, 0000000000011110b
   mov cl, 6
   rol ax, cl ; rotim 6 pozitii spre stanga
   or  bx, ax ; punem bitii in rezultat

   and bx, 1110011111111111b ; facem biti 11-12 din rezultat sa aiba valoarea 0

   mov ax, [b]
   not ax ; inversam valoarea lui b
   and ax, 0000111000000000b ; izolam biti 9-11 ai lui b
   mov cl, 4
   rol ax, cl ; deplasam biti 4 pozitii spre stanga
   or  bx, ax ; punem biti in rezultat

   mov [c], bx ; punem valoarea din registru in variabila rezultat

   push dword 0 ;se pune pe stiva codul de retur al functiei exit
   call [exit] ;apelul functiei sistem exit pentru terminarea executiei programului