Laborator 2 - Exemple

Exemple simple

 1. Puneți o valoare în registrul AL. Analizați acea valoare făcând debug.
  mov AL, 7
  mov AL, 12
 2. Puneți o valoare în registrul AX. Analizați acea valoare făcând debug.
  mov AX, 256
  mov AX, -1
 3. Puneți o valoare în registrul EAX. Analizați acea valoare făcând debug.
  mov EAX, 40000
  mov EAX, -2
 4. Puneți două valori în doi regiștri. Adunați cele două valori. Scădeți cele două valori. Analizați rezultatele obținute făcând debug.
  mov AX, 300
  mov BX, 256
  add AX, BX
  sub AX, BX
 5. Calculați 5 - 6. Analizați rezultatul obținut făcând debug.
 6. Calculați AL * BL. Analizați rezultatul obținut făcând debug.
 7. Calculați AX / BL. Analizați rezultatul obținut făcând debug.

Exemple complexe

	
; Scrieți un program în limbaj de asamblare care să rezolve expresia aritmetică, considerând domeniile de definiție ale variabilelor
; a - byte, b - word
; (b / a * 2 + 10) * b - b * 15;
; ex. 1: a = 10; b = 40; Rezultat: (40 / 10 * 2 + 10) * 40 - 40 * 15 = 18 * 40 - 1600 = 720 - 600 = 120
; ex. 2: a = 100; b = 50; Rezultat: (50 / 100 * 2 + 10) * 50 - 50 * 15 = 12 * 50 - 750 = 600 - 750 = - 150
bits 32 ;asamblare si compilare pentru arhitectura de 32 biti
; definim punctul de intrare in programul principal
global start 

extern exit ; indicam asamblorului ca exit exista, chiar daca noi nu o vom defini
import exit msvcrt.dll; exit este o functie care incheie procesul, este definita in msvcrt.dll
    ; msvcrt.dll contine exit, printf si toate celelalte functii C-runtime importante
segment data use32 class=data ; segmentul de date in care se vor defini variabilele 
	a db 10
	b dw 40
segment code use32 class=code ; segmentul de cod
start: 
	mov AX, [b] ;AX = b
	div BYTE [a] ;AL = AX / a = b / a și AH = AX % a = b % a
	
	mov AH, 2 ;AH = 2
	mul AH ;AX = AL * AH = b / a * 2	
	
	add AX, 10 ;AX = AX + b = b / a * 2 + 10
	
	mul word [b] ;DX:AX = AX * b = (b / a * 2 + 10) * b
	
	push DX ;se pune pe stiva partea high din double word-ul DX:AX
	push AX ;se pune pe stiva partea low din double word-ul DX:AX
	pop EBX ;EBX = DX:AX = (b / a * 2 + 10) * b
	
	mov AX, [b] ;AX = b
	mov DX, 15 ;DX = 15
	mul DX ;DX:AX = b * 15
	
	push DX ;se pune pe stiva partea high din double word-ul DX:AX
	push AX ;se pune pe stiva partea low din double word-ul DX:AX
	pop EAX ;EAX = DX:AX = b * 15
	
	sub EBX, EAX ;EBX = EBX - EAX = (b / a * 2 + 10) * b - b * 15
	
	push  dword 0 ;se pune pe stiva codul de retur al functiei exit
	call  [exit] ;apelul functiei sistem exit pentru terminarea executiei programului