Laborator 11 - Probleme propuse

Programare multi-modul (asm+asm)

Exerciții

Pentru urmatoarele probleme se cere cel putin un subprogram implementat intr-un modul separat.
 1. Se da un numar a reprezentat pe 32 biti fara semn. Se cere sa se afiseze reprezentarea in baza 16 a lui a, precum si rezultatul permutarilor circulare ale cifrelor sale.
 2. Se cere sa se citeasca de la tastatura un sir de numere, date in baza 10 (se citeste de la tastatura un sir de caractere si in memorie trebuie stocat un sir de numere).
 3. Se dau doua siruri de caractere. Sa se calculeze si sa se afiseze rezultatul concatenarii celui de-al doilea sir dupa primul si rezultatul concatenarii primului sir dupa al doilea.
 4. Se da un sir de numere. Sa se afiseze valorile in baza 16.
 5. Se cere se se citeasca numerele a, b si c si sa se calculeze si afiseze a+b-c.
 6. Se citesc trei siruri de caractere. Sa se determine si sa se afiseze rezultatul concatenarii lor.
 7. Se dau trei siruri de caractere. Sa se afiseze cel mai lung prefix comun pentru fiecare din cele trei perechi de cate doua siruri ce se pot forma.
 8. Sa se afiseze, pentru fiecare numar de la 32 la 126, valoarea numarului (in baza 8) si caracterul cu acel cod ASCII.
 9. Se cere sa se citeasca de la tastatura un sir de numere, date in baza 16 (se citeste de la tastatura un sir de caractere si in memorie trebuie stocat un sir de numere).
 10. Se citesc mai multe siruri de caractere. Sa se determine daca primul apare ca subsecventa in fiecare din celelalte si sa se dea un mesaj corespunzator.
 11. Se citeste de la tastatura un sir de mai multe numere in baza 2. Sa se afiseze aceste numere in baza 16.
 12. Se dau doua siruri de caractere de lungimi egale. Se cere sa se calculeze si afiseze rezultatele intercalarii literelor, pentru cele doua intercalari posibile (literele din primul sir pe pozitii pare, si literele din primul sir pe pozitii impare).
 13. Se dau trei siruri de caractere. Sa se afiseze cel mai lung sufix comun pentru fiecare din cele trei perechi de cate doua siruri ce se pot forma.
 14. Se citesc mai multe numere de la tastatura, in baza 2. Sa se afiseze aceste numere in baza 8.

Observatii

 • Se da inseamna ca acele date pot fi puse direct in segmentul de date; se citesc inseamna ca acele date trebuie citite de la tastatura.
 • Daca nu este precizat altfel, numerele se considera reprezentate pe 32 biti fara semn, iar sirurile de caractere de pana la 100 de caractere (sirul propriu-zis).