Studia Informatica
Volume XXXIX, Number 3 (1994)
pp. 35 - 42

Complexity Metrics for Distributed programs

M. Ciaca

Abstract. - Metrici ale complexitatii programelor distribuite. In lucrare se propun citeva metrici ale complexitatii programelor distribuite, metrici bazate pe diversele dependente de executie ce apar la nivelul unui program. Fiind bazate pe mai multe tipuri de dependenta, metricile pot exprima complexitatea unui program distribuit din mai multe puncte de vedere.

AMS Subject Classifications. 68Q15, 65Y05


Studia Universitatis "Babes-Bolyai" Cluj - Napoca