Studia Informatica
Volume XXXIX, Number 3 (1994)
pp. 3 - 24

The Formal Class Model: an Example of an Object-Oriented Design

P. Andre, D. Chiorean, C. Carstea, J.-C. Royer

Abstract. This paper describes the main features of the Formal Class Model. This object-oriented model with classes and multiple inheritance is closed to abstract data types, but has a more operational flavour. Using this model we detail the design of the makeindex command. Last, using the above example, we illustrate some features about the validation and the implementation of the design.

Rezumat. - Model de proiectare clase formale: un exemplu de proiectare. Lucrarea descrie principalele caracteristici ale modelului cu clase formale. Acest model orientat-obiect cu clase si mostenire multipla este strins legat de tipurile abstracte algebrice, dar cu o tenta mai operationala.Pentru acest model este prezentatþ conceptia comenzii makeindex. La sfarsit, cu ajutorul unui exemplu sunt prezentate aspecte la validarea si implementarea semi-automata a proiectarii in cadrul acestui model.


Studia Universitatis "Babes-Bolyai" Cluj - Napoca