Consilierea tutorială se realizează fie prin întâlnire* (sala 406, str. Teodor Mihali, nr. 58-60, 400591, Cluj Napoca, Romania), fie pe cale electronică la adresa de e-mail sandacs.ubbcluj.ro.

* Stundenţii sunt rugaţi să anunţe prin e-mail o eventuală întrevedere.

Tutoriat și consultații @CS:
Tutoring
YearGroup
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020731, 732
2016-2017731
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016933
2011-2012, 2012-2013233
2010-2011218