Consilierea tutorială se realizează fie prin întâlnire* (sala 406, str. Teodor Mihali, nr. 58-60, 400591, Cluj Napoca, Romania), fie pe cale electronică la adresa de e-mail sandacs.ubbcluj.ro.

* Stundenţii sunt rugaţi să anunţe prin e-mail o eventuală întrevedere.

Tutoriat și consultații @CS:
Tutoring
YearGroup
2017-2018731, 732
2016-2017731
2015-2016933
2014-2015933
2013-2014933
2012-2013233
2011-2012223
2010-2011218