Book Cover

Titlu: "QoS Routing Solutions in MPLS Networks"
An aparitie: 2010
Pagini: 158
Editura: Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010
ISBN: 978-973-133-787-6
Autor: Sanda Dragoş, Lector univ.dr.
Universitatea Babeş-Bolyai,
Facultatea de Matematică şi
Informatică,
Catedra de Sisteme Informatice

QoS Routing Solutions in MPLS Networks

Datorită succesului său, Internetul a cunoscut o evoluţie spectaculoasă pe multiple planuri. În primul rând, numărul de calculatoare conectate creşte aproape exponenţial (dacă în Iulie 1993 Internetul inter-conecta 1.7 milioane de noduri (hosts), în Iulie 1998 cuprindea 36 milioane de noduri, iar în Ianuarie 2010 erau peste 732 milioane de noduri). În al doilea rând, Internetul creşte în complexitate şi importanţă deoarece oferă o bază comună de convergenţă pentru tipurile de comunicaţie (voce, video, date).

S-au propus, în literatura de specialitate, numeroase soluţii şi tehnologii ca şi răspuns la provocările datorate creşterii rapide a Internetului în ceea ce priveşte numărul de utilizatori, şi a cerinţelor acestora pentru calitate, fiabilitate şi eficienţă.

Studiul descris în aceasta carte cuprinde cinci tehnologii care constituie domenii importante de cercetare în reţelele de comunicaţii. Acestea sunt: dirijarea pachetelor în reţelele de calculatoare, calitatea serviciilor (QoS), multiprotocolul de comutare a etichetelor (MPLS), reţele active şi agenţi mobili.

Cercetarea prezentată în această carte a avut ca şi scop final găsirea unor soluţii optime de implementare eficientă a unor strategii de dirijare QoS în reţele largi de calculatoare.

Acest studiu îşi propune:

 • Să diminueze încărcarea/complexitatea introdusă de QoS în procesul de dirijare.
 • Să identifice soluţii noi pentru problema dirijării bazate pe constrângeri multiple.

Principalele contribuţii ale acestei cărţi sunt:

 • Oferirea unei analize comparative între reţelele active şi agenţii mobili privite din perspectiva implementării strategiilor de dirijare QoS. Se prezintă în acest scop avantajele şi dezavantajele celor două tehnologii, concluzionând că agenţii mobili sunt alegerea preferată. Reţelele active au utilitate limitată pentru procesul de dirijare datorită faptului că codul lor acţionează asupra pachetelor care sunt deja în reţea şi nu înainte ca acestea să ajungă acolo, aşa cum se procedează în majoritatea scenariilor de dirijare QoS.
 • Integrarea reţelelor active cu MPLS ca soluţie la limitarea MPLS-ului de a realiza comutare de pachete numai la nivelul doi. Se demonstrează că această integrare se poate realiza şi se oferă câteva exemple pentru a ilustra utilitatea unei astfel de soluţii.
 • Un nou protocol de dirijare ierarhică QoS, numit Macro-routing, care reduce încărcarea computaţională şi spaţiul de stocare, introduse de dirijarea QoS, prin folosirea unor strategii de dirijare distribuită bazată pe agenţi mobili. Acest protocol găseşte concomitent mai multe căi fiabile fără nici un cost adiţional.
 • O nouă metodă de agregare, numită Extended Full-Mesh, care dă rezultate mai bune decât Full-Mesh în ceea ce priveşte căutarea/găsirea de căi cu constrângeri multiple, oferind mai multe şanse de găsire a unei astfel de căi. Această carte propune, de asemenea, diferite metode de selectare a căilor folosite de agregarea EFM.

Materialul prezentat în această carte este structurat în cinci capitole.

 • Capitolul 1 introduce cele cinci domenii principale de interes, care constituie baza studiului din această carte: dirijarea pachetelor în reţele de calculatoare, QoS, MPLS, reţele active şi agenţi mobili.
 • Capitolul 2 prezintă principalele probleme legate de dirijarea QoS şi soluţiile existente.
 • Capitolul 3 compara reţelele active cu agenţii mobili, ca tehnologii care se pot folosi pentru a implementa dirijarea QoS şi oferă exemple de aplicaţii în care reţelele active se dovedesc a fi folositoare. Acest capitol se încheie prin a trage concluzia ca agenţii mobili sunt alegerea preferată pentru a implementa mecanisme eficiente de dirijare QoS.
 • Capitolul 4 propune un nou protocol ierarhic de dirijare, numit Macro-routing, care reduce încărcarea computaţională şi spaţiul de stocare, introduse de dirijarea QoS. În acelaşi timp, acest protocol va găsi mai multe căi fiabile. Aceasta performanţă vine odată cu costul generării de prea mulţi agenţi mobili, deci un efort crescut de comunicare. În acest capitol se propun şi metode de limitare a unui astfel de efort fără a reduce eficienţa algoritmului.
 • Capitolul 5 propune o metodă nouă de agregare, numită Extended Full-Mesh, ca şi metodă de agregare folosită de Macro-routing pentru a căuta căi care să satisfacă constrângeri multiple. Se propun şi analizează, de asemenea, şi diferite metode de selectare a căilor folosite pentru agregare.

Lector univ.dr. Sanda-Maria Dragoş

Cluj-Napoca
12 Octombrie 2010