Paul A. Blaga

paul

 

Conferenţiar,  Doctor în Matematică
Departamentul de Matematică 

Facultatea de Matematică şi Informatică 

Domenii de interes: geometrie necomutativă, omologie ciclică, geometrie hiperbolică, supervarietăți


Paul Blaga
Facultatea de Matematică şi Informatică 
Universitatea "Babes-Bolyai" 
Str. Kogălniceanu No. 1
400084 Cluj-Napoca
ROMANIA
e-mail:pablaga(at)cs.ubbcluj.ro

Ultima modificare: Luni, 12 Martie, 2012