Algoritmica Grafurilor

2017-2018, anul 1, Informatica română

Titular: Lect. Dr. Suciu Mihai <e-mail>


Cerințe curs:

Activitatea de seminar este OBLIGATORIE în proporţie de minim 75% conform reglementărilor Universităţii şi ale Facultăţii. Ca urmare, se admit maxim 2 absențe nemotivate la seminar. De asemenea, se admite o absență nemotivată la laborator. Nu se admit scutiri pe baza unor activități extrașcolare (student angajat etc.). Pentru situații speciale, este posibilă prezentarea la seminarul/laboratorul din săptamâna curentă cu o altă grupă/subgrupă de comun acord cu profesorul coordonator ce conduce seminarul/laboratorul.

Studenții cu mai mult de 2 absente NEMOTIVATE la seminar SAU laborator nu vor fi primiți NICI la examenul din sesiunea normală şi NICI la examenul din sesiunea de restanţe (aceasta deoarece activitatea de seminar ȘI cea de laborator sunt activități ce se desfăşoară pe principiul “activitate pe parcurs” şi acestea nu pot fi recuperate sau repetate pentru o eventuală sesiune de restanţe (aceşti studenţi vor trebui să repete acest curs în anul universitar următor)). Sunt exceptați de la această cerință cei scutiți medical care pot dovedi cu acte fiecare absență în parte.

Nota acordată unui test de laborator este stabilită de către profesorul coordonator al subgrupei în urma prezentarii rezolvării de către student. Criteriile care stau la baza acordarii notei sunt:

  1. Demonstrarea funcționării problemei.
  2. Calitatea, eficiența și claritatea textelor sursa aferente, precum și a documentației însoțitoare (comentarii și explicații ale modului în care a fost dezvoltat textul sursă în raport cu cerintele).
  3. Corectitudinea și eleganța soluției alese de către student.
  4. Abilitatea de a transforma relativ ușor implementarea și a o adapta la soluționarea altor probleme înrudite, eventual prin adăugarea / modificarea unor cerințe inițiale.

Studentul va avea dreptul să se prezinte la examenul scris doar daca are minim media 5 la activtatea de laborator (in caz contrar studenţii vor trebui să repete acest curs în anul universitar următor).


Cursuri

Curs tema curs prezentare exemple
1. Organizare și introducere (pdf)
2. Reprezentări, parcurgeri în grafuri, drumuri (pdf) dfs, bfs, kosaraju
3. Drumuri în grafuri (pdf) bellman_ford
4. Arbori și păduri (pdf)
5. Drumuri minime între toate perechile de vârfuri (pdf)
6. Grafuri euleriene și hamiltoniene
7. Fluxuri în grafuri
8. Fluxuri în grafuri (II)
9. Grafuri planare, colorarea grafurilor
10. Colorarea grafurilor, cuplaje în grafuri

Laborator