Universitatea din Georgia

(The University of Georgia, Athens, Georgia, USA, http://www.uga.edu)

 

Universitatea din Georgia a fost înfiintatã în anul 1785, fiind prima universitate de stat din Statele Unite. Ea functioneazã în orasul Athens, care are aproximativ 90 mii locuitori, la care se adaugã aproximativ 30 mii studenti ai universitãtii. Face parte din University System of Georgia, care cuprinde 34 de institutii superioare finantate de stat din statul Georgia, dintre care 19 sunt universitati si 15 colegii de 2 ani. USG este condus de un Board of Regents, care face recomandãri universitãtilor membre autonome, decide cuantumul taxelor de admitere si de studiu si aprobã alte taxe fixate de universitãti.

Universitatea are urmãtoarele facultãti si departamente:

 1. College of Agricultural and Environmental Sciences
  • Agricultural and Applied Economics
  • Agricultural Leadership, Education, and
  • Communication
  • Animal and Dairy Science
  • Biological and Agricultural Engineering
  • Crop and Soil Science
  • Entomology
  • Environmental Health Science
  • Food Science and Technology
  • Horticulture
  • Plant Pathology
  • Poultry Science
 2. Franklin College of Arts and Sciences
  • Anthropology
  • Art
  • Biochemistry & Molecular Biology
  • Biological Sciences Division Botany
  • Cellular Biology
  • Chemistry
  • Classics
  • Comparative Literature
  • Computer Science
  • Drama
  • Ecology
  • English
  • Genetics
  • Geography
  • Geology
  • Germanic & Slavic
  • History
  • Marine Sciences
  • Mathematics
  • Microbiology
  • Music
  • Philosophy
  • Physics and Astronomy
  • Political Science
  • Psychology
  • Religion
  • Romance Languages
  • Sociology
  • Speech Communication
  • Statistics
 3. Terry College of Business
  • J.M. Tull School of Accounting
  • Banking and Finance
  • Economics
  • Insurance
  • Legal Studies
  • Real Estate
  • Management Science
  • Management
  • Management Information Systems
  • Marketing
 4. College of Education

 5. School of Health and Human Performance
  • Dance
  • Exercise Science
  • Health Promotion and Behavior
  • Physical Education and Sport
  • Studies
  • Recreation and Leisure Studies
  School of Leadership and Lifelong Learning
  • Adult Education
  • Educational Leadership
  • Occupational Studies
  • Higher Education
  School of Professional Studies
  • Communication Sciences and Disorders
  • Counseling and Human Development
  • Instructional Technology
  • Special Education
  School of Teacher Education
  • Elementary Education
  • Language Education
  • Mathematics Education
  • Reading Education
  • Science Education
  • Social Foundations of Education
  • Social Science Education
 6. School of Environmental Design
  • HB Owens Resource Center
  • Public Service and Outreach
  • Founder's Memorial Garden
  • GSLA (Georgia Students of Landscape Architecture)
 7. College of Family and Consumer Science
  • Child & Family Development
  • Foods & Nutrition
  • Housing and Consumer Economics
  • Textiles, Merchandising, & Interiors
 8. Warnell School of Forest Resources
 9. Graduate School pentru programele de masterat si doctorat
 10. Grady College of Journalism and Mass Communication
 11. School of Law
 12. College of Pharmacy
 13. School of Social Work
 14. College of Veterinary Medicine

(Sursa: http://www.uga.edu/acad/sch-col.html )

Admiterea (http://www.admissions.uga.edu) se face pe baza rezultatelor din liceu. Sunt luate în considerare rezultatele la disciplinele de englezã, matematicã, stiinte, studii sociale si limbi strãine. Toti studentii trebuie sã plãteascã taxã de scolarizare, care pentru anul univ. 2000/2001 este intre 1500$ si 3200$ pentru studentii din statul Georgia. Cazarea costã între 1200$ si 1750$ pe semestru, masa completã 1000$. Studentii mai plãtesc taxe pentru sãnãtate (136$), activitate studenteascã (38$), activitate sportivã (38$), transport (48$). În interiorul campusului studentii si angajatii sunt transportati gratuit cu autobuze, care circulã des.

Universitatea are un ziar on-line (http://www.uga.edu/news). Existã si un ziar studentesc tipãrit (Red & Black) care se distribuie gratuit.

Studentii pot primii burse, ajutoare, credite.

Bursele sunt:

Bursa Federal Pell Grant pentru studentii care invatã pentru o obtine prima diplomã. Pentru aceastã bursã studentul nu trebuie sã fie full time student (cel care se înscrie la 15 credite pe semestru). Dacã nu este full time student primeste proportional cu credite la mcare s-a angajat. Suma este în functie de costurile studiului si de suma alocatã de ministerul educatiei nationale.

Bursa Federal Supplemental Educational Oportunity Grant pentru obtinerea primei diplome.

Bursa Law Enforcement Personnel Dependents Grant pentru copiii politistilor, paznicilor de închisori, pompierilor care au murit sau au devenit invalizi în timpul serviciului. Suma este 2000$ pe an.

Bursa Georgia Public Safety Memorial Grant pentru copii ofiterilor de gardã care au murit sau au devenit invalizi în timpul serviciului.

Bursa HOPE (Helping Outstanding Pupils Educationally) se finanteazã de cãtre Loteria din statul Georgia. Bursa acoperã cheltuielile de studiu + 150$ semestrial pentru cãrti. Bursa odatã obtinutã se acordã automat dacã rezultatele studentului sunt peste o media datã (media 3 pe o scarã 14). Bursa odata pierdutã nu se mai poate reobtine, dar studentul poate opta pentru alte tipuri de burse (nu se cere ca studentul sã fie neaparat full time student).

Un student poate primii mai multe tipuri de bursã, dar suma totalã deobicei nu depãseste chletuielile de studiu.

Semestrele de toamnã si de primãvarã sunt de 15 sãptãmâni, dar includ si examenele finale. Semestrul de varã este mai scurt (iunie-august).

Exemplu de structurã:

Fall Semester 2000

Based on 50 minute classes (M-W-F), 75 minute classes (Tu-Th),

15 weeks of classes, 75 days of classes.

Pre-registration (Phase IA)

Pre-registration (Phase IB)

Residence Halls Open

Orientation

Advisement

Late Registration

Classes begin

Drop/Add

Holiday (Labor Day)

Midpoint of Semester

Fall Break

Holiday (Thanksgiving)

Classes Resume

Classes End

Reading Day

Final Exams

Commencement

Grades Due

 

Apr. 6, Th-Aug. 3, Th

Aug. 10-14, Th-M

Aug. 13, Su

Aug. 14, M

Aug. 15, Tu

Aug. 16, W

Aug. 17, Th

Aug. 17-18, 21-22, Th-F, M-Tu

Sept. 4, M

Oct. 10, Tu

Oct. 26-27, Th-F

Nov. 22-24, W-F

Nov. 27, M

Dec. 7, Th

Dec. 8, F

Dec. 11-15, M-F

Dec 16, Sa

Dec. 18, M

Notes:

1. Two-day fall break.

2. Three days break for Thanksgiving.

3. The University will operate a Monday class schedule on

Thursday, Dec. 7. The last Tuesday/Thursday class will be on Tuesday, Dec. 5.

(Sursa: http://bulletin.uga.edu/bulletin/univ/calendar.html)

Creditele sunt foarte precis determinate de numãrul de ore pe sãptãmânã într-un semestru. Se dã un credit pentru 1 orã de curs/sãpt., 2 (eventual 3) ore de laborator/sãpt. Nu existã seminar, cursul de fapt este o mixturã între curs si seminar. Este full time student cel care se înscrie la 15 credite pe semestru. Pentru obtinerea unei diplome sunt necesare deobicei 120 credite. Luni, miercuri si vineri cursurile au câte 50 minute (reprezintând o orã de curs, deci 1 credit), iar marti si joi câte 75 minute (reperezintând 1.5 ore de curs). Cursurile uneori se tin cuplate (reprezentând 2 sau 3 ore).

Studentul dupã intrare în universitate alege o specialitate principalã (major) si la început parcurge un corp comun de discipline (Core Curriculum), care totalizeazã 60 credite (42 credite din materii generale si 18 credite în specialitate). Specialiatea principalã poate fi schimbatã pe parcurs. Pe lângã specialitatea principalã studentul poate alege o specialitae secundarã (minor) de cel putin 15-18 credite (din care 9 credite din disciplinele fãcute în anii II si IV dintr-o altã specialitate decât cea principalã). Specialitatea secundarã se alege dupã consultarea profesorului consultant al studentului. Departamentele stabilesc cerintele pentru specializãrile secundare. Un student poate avea mai multe specialitãti secundare. Specialitatea secundarã apare în foaia matricolã a studentului, dar nu si pe diplomã. Un absolvent are dreptul de a obtine a douã diplomã, completând studiile cu cel putin 30 credite.

Corpul comun include urmãtoarele discipline (unde hours înseamnã credite):

Area A - Essential Skills (9-10 hours)

Area A is satisfied by students completing nine hours from the following list. Students must take ENGL 1101 and ENGL 1102 and will select a three-hour math course in consultation with an academic advisor.

Area B - Institutional Options (4-5 hours)

Area B is satisfied by electives selected by the student with approval of an academic advisor.

Area C - Humanities/Fine Arts (6 hours)

Area C is satisfied by completing two of the following courses. Students may select one course from the Fine Arts list and one from the Humanities list, or students may select two courses from different departments in the Humanities list.

Area D - Science, Mathematics, and Technology (10-11 hours)

Area D: Non-Science Majors (including Sociology and Psychology) -- ten or eleven hours. Select one course from the four-hour science course list and one course from the three-hour science course list or select two courses from the four-hour science course list. Select one course from the mathematics, science, or technology course list.

Area D: Science Majors -- ten or eleven hours. Select two courses from the four-hour science course list. Select one course from the mathematics, science, or technology course list.

Area E - Social Sciences (12 hours)

Students will select four courses from at least two departments from the list below: (Students who have not met the Georgia and U.S. Constitution requirement by examination should enroll in POLS 1101.)

Area F Course Related to the Program Study (18 hours)

(Sursa: http://bulletin.uga.edu/bulletin/prg/core_curriculum.html)

Studentii pot fi de urmãtoarele categorii:

Freshmen cu mai putin de 30 credite (anul I la noi)

Sophomore cel putin 30 credite (anul II)

Junior cu cel putin 60 credite (anul III)

Senoir cel putin 90 credite (anul IV)

Cursurile sunt codificate cu 4 litere si 4 cifre. Literele se refera la domeniu (de ex. MATH pt. matematicã, GEOL pentru geologie etc. Cifrele se referã la anul în care se face sau la dificultatea cursului. Cursurile cu cod sub 1000 sunt necreditate. Cele cu cod intrte 1000 si 1999 sunt destinate studentilor din anii I si II (junior division), cele intre 2000-2999 sunt deobicei pentru anul II dar pot fi si pentru anii mai mari. Cursurile cu cod intre 3000 si 3999 sunt in general grupuri comune din anii III si IV (junior and senior level). Cursurile intre 4000-5999 sunt destinate studentilor din anii III si IV, cele dintre 6000-7999 pot fi luate atât de studentii din anii II si IV cât si de cãtre masteranzi si doctoranzi. Cursurile cu cod intre 8000 si 9000 sunt destinate exclusiv pentru absolventi (masteranzi, doctoranzi).

Notarea studentilor se face cu calificativele:

A excelent (cuantificat cu 4)

B foarte bine (cuantificat cu 3)

C bine (cuantificat cu 2)

D satisfãtor (cuantificat cu 1)

F nesatisfãtor (ncuantificat cu 0)

Existã si alte calificative necuantificate, de ex. I (incomplet) care înseamnã cã studentul a realizat o muncã satisfãcãtoare, dar activitatea este imcompletã (de ex. a lipsit din cauzã de boalã). Dacã în urmãtoarele 2 semestre nu completeazã activitatea, nota automat se transformã în F. Calificativul V înseamnã cã studentul a audiat un curs fãrã sã dea examen. Media minimã pentru a obtine diploma este 2.

Unitatea UCNS (University Computing and Networking Services) este responsabilã pentru prelucrarea informatiilor la nivel institutional si pentru comunicatii. Este organizatã 6 departamente functionale si 2 oficii de management. Cele sase departamente sunt urmãtoarele: Computer Operations, Consulting and Application Support, Local Area Network Services, Server Systems Administration, Telecommunications, Training and Technical Information. Cele douã oficii sunt: Administrative Services, Special Projects. Lui UCNS ii este afiliat si centrul interdisciplinar Artificial Intelligence Center, care oferã masterat in Inteliegenta artificialã, si are o serie de proiecte de cercetare. UCNS editeazã semestrial o revistã cu informatii utile despre utilizare calculatoarele si a retelei universitãtii, care are si o variantã electronicã. Numãrul 2000, sem. 2 are urmãtorul continut:

Accommodating UGA mobile Internet users

Enterprise directory services at the University of Georgia

LISTSERV interface now Web-based

Telecommunications update

UCNS team to review streaming media and video conferencing

UGA participation in WebCT Institute Program

UCNS Computer Services Sites listing

UCNS seminars and training

(Sursa: http://www.uga.edu/ucns)

Existã 13 laboratoare publice accesibile oricãrui student al universitãtii (deschise si nepãzite!!! dupã un orar propriu fiecãruia), care în total au 286 calculatoare IBM PC si 77 calculatoare Macintosh, fiecare laborator având cel putin o imprimantã. În universitate existã peste 1400 de liste de discutii electronice pentru cadre, studenti, administratie, gestionate de serviciul propriu LISTSERV (http://www.listserv.uga.edu/ownerfaq/gs.html). UCNS organizeazã seminarii gratuite de intruire pentru cadre didactice, studenti si personal administrativ. Semiariile din semestrul de toamnã 2000 sunt: Calendar System Seminars, Desktop Publishing Seminars, Graphics and Presentation Software Seminars, HTML and Web Page Creation Seminars, Microcomputer Operating Systems Seminars, Networking Seminars, WebCT Seminars (WebCT este un produs propriu care faciliteazã realizarea cursurilor în HTML pentru Internet).

Universitatea editeazã anual buletine de informare: Undergraduate Bulletin (pentru nivel licentã), Graduate Bulletin (pentru masterat si doctorat). Buletinele contin toate informatiile necesare, inclusiv lista cursurilor care pot fi alese anul respectiv. Descrierea cursurilor contin: denumirea, codul, numãrul de credite, conditionãrile si o scurtã descriere a continutului. (Buletinele pentru anul 2000-2001 contin 595 respectiv 409 pagini.)

În campus existã trei biblioteci mari (Main Library, Science Library, Law Library http://www.libs.uga.edu) si mai multe biblioteci mici. Bibliotecile deobicei sunt deschise pânã la miezul noptii. Bibliotecile însumeazã 3.5 milioane de cãrti, seriale, documente. Peste 130 de baze de date (cataloage) sunt accesibile prin calculatoarele din biblioteci, multe din ele sunt accesibile si pe Internet prin pagina de prezentare GALILEO (http://www.galileo.peachnet.edu)sau GIL(http://gil.uga.edu).

Universitatea are un sistem informatic pentru evidenta studentilor si probleme administrative si financiare. Sistemul este realizat în Cobol pentru calculatoare mari si este accesibil în toatã universitate. Studentii se înscriu la cursuri folosind acest sistem si obtin informatii despre situatia lor. Se lucreazã la o variantã mai prietenoasã accesibilã prin Internet (de fapt numai interfata se va schimba). Universitatea are un centru de instruire numit Training & Development Center (http://www.busfin.uga.edu/staff/ ) unde periodic se fac lectii, instruiri pentru personal care utilizeazã sistemul. Centrul este dotat cu mai multe sãli de conferinte si laboratoare. Centrul editeazã semestrial o brosurã cu programul activitãtilor.

Universitatea din Georgia acordã urmãtoarele titluri de master si doctor:

(Sursa: http://www.bulletin.uga.edu/bulletin/prg/index.html)

Existã un centru de educatie continuã (The Georgia Center for Continuing Education http://www.gactr.uga.edu) într-o clãdire specialã dedicatã învãtãmântului continuu. Universitatea promoveazã si învãtãmântul on-line si la distantã (http://www.uga.edu/de).