Szervezők és támogatók

BBTE

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Magyar Matematikai és Informatikai Intézet

BGA

Bethlen Gábor Alap

EME

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztálya

FGYE

Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért

KAB

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Matlap

Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság

Sapientia

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem


Szervező és tudományos bizottság

További információk: magyartudomanynapja@gmail.com


Helyszín

Kolozsvár

9-én, pénteken: Erdélyi Múzeum-Egyesület székháza, Jókai / Napoca utca 2-4, I. emelet.

10-én, szombaton: BBTE központi épülete, Farkas / Kogălniceanu utca 1, I. emelet,

11-én, vasárnap: Erdélyi Múzeum-Egyesület székháza.


Időpont

2012. november 9-11


Határidő


Jelentkezés

A jelentkezés lezárult.


Előadók

Meghívott előadók

Előadók

Sorsz. Név Előadás címe
1 Áfra Attila Dinamikus színterek megjelenítése Monte Carlo sugárkövetéssel
2 Bandi Árpád Új adatok a Bolyai család történetében
3 Baricz Árpád A l'Hospital szabály monoton alakja és alkalmazásai
4 Bencze Mihály A Jensen-féle egyenlőtlenségről
5 Bodó Zalán Hash-alapú keresések az információ-visszakeresésben
6 Darvay Zsolt, Papp Ingrid-Magdolna Konvex kvadratikus optimalizálási algoritmusok sajátos kernel függvényekkel
7 Darvay Zsolt, Takács Petra-Renáta Primál-duál algoritmus konvex optimalizálási feladatra lineáris feltételekkel
8 Darvay Zsolt, Takó István Különböző távolságfüggvényekkel megadott belsőpontos algoritmusok összehasonlítása
9 Farkas Csaba, Molnár Andrea Ekeland variációs elv és annak alkalmazasai
10 Gaskó Noémi Egyensúlypontok keresése stratégiai játékokban
11 Jakab Hunor Új kihívások és módszerek a megerősítéses tanulásban
12 Kása Zoltán Matematikatörténeti évfordulók
13 Kassay Gábor A játékelmélet vonzásában
14 Kolumbán József A kolozsvári matematikai iskola kialakulása
15 Lukács Andor Magasabbrendű kategóriák és dendroidális halmazok
16 Matekovits Mihály Matematika tanítás - ahogy hátulról látszik
17 Nagy Örs Nem minden az, aminek látszik
18 Németh Sándor Hogyan rendezzük a teret?
19 Oláh-Gál Róbert Helyreigazítások az erdélyi matematikusok életrajzában
20 Olosz Ferenc A tanulók alapos munkára való szoktatásáról
21 Robu Judit GeoGebra
22 Róka Sándor A valószínűségszámítási módszer
23 Róka Sándor Elhibázott megoldások
24 Róth Ágoston Háromszögű (racionális) trigonometrikus foltok
25 Salamon Júlia Erős operátor egyensúlyi feladatok
26 Simon József Képességfejlesztő tesztek matematikából nyolcadikosoknak
27 Szenkovits Ferenc Csillagászat a Ferenc József Tudományegyetemen
28 Szilágyi Judit Elmélet vagy teória-a didaktika néhány alapelvéről
29 Zölde Attila, Libál András, Yair Shokef Granuláris anyagok szimulációja pentamer részecske-modellel


Résztvevők

1 Adorjáni Csilla 21 Jakab Medvéssi Alice 41 Olosz Ferenc
2 Áfra Attila Tamás 22 Jakabházi Annamária 42 Papp Ingrid-Magdolna
3 Ambrus Erna 23 Kása Zoltán 43 Péterffy Enikő
4 Bandi Árpád 24 Kassay Gábor 44 Robu Judit
5 Baricz Árpád 25 Kery Hajnal 45 Róka Sándor
6 Bencze Mihály 26 Kocsis Zsuzsanna 46 Rokaly Réka
7 Bencző Piroska 27 Kolumbán József 47 Róth Ágoston
8 Bíró Zoltán 28 Kovács Béla 48 Salamon Júlia
9 Bodó Zalán 29 Kürthy Katalin 49 Sárkány Györgyi
10 Darvay Zsolt 30 Lengyel-Fischer Ágnes 50 Simon József
11 Engel Olga 31 Lukács Andor 51 Szabo Csilla
12 Farkas Csaba 32 Makó Zoltán 52 Szász Róbert
13 Farkas Miklós 33 Matekovits Mihály 53 Szél Gyöngyi
14 Gaskó Gabriella 34 Mészár Julianna 54 Szenkovits Ferenc
15 Gaskó Noémi 35 Nagy Örs 55 Szilágyi Judit
16 Hatházi Annamária 36 Néda Ágnes 56 Szilágyi Pál
17 Hodgyai László 37 Néda Zsuzsa 57 Takács Petra-Renáta
18 Hodgyai Mária Magdolna 38 Németh Sándor 58 Zölde Attila
19 Iakab Tibor 39 Oláh-Gál Róbert
20 Jakab Hunor 40 Olosz Etelka


Program

A program PDF formátumban

Péntek (2012. november 9, EME székháza)

15.30 Regisztráció

15.55 Megnyitó beszédet mond DARVAY Zsolt

Matematikatörténeti előadások és könyvbemutatók

Elnök: DARVAY Zsolt

16.00 OLÁH-GÁL Róbert (Sapientia EMTE)

Helyreigazítások az erdélyi matematikusok életrajzában

16.20 BANDI Árpád (Matlap, Marosvásárhely)

Új adatok a Bolyai család történetében

16.40 SZENKOVITS Ferenc (BBTE)

Könyvbemutató. Schlesinger Lajos: A tér absolute igaz tudománya. Jubileumi előadás Bolyai János születésének 100-dik évfordulója alkalmából. Forrásfeldolgozás. Az eredeti kézirat felhasználásával szerkesztette: Mezei Ildikó Ilona, Nagy Gábor Péter és Varga Csaba, Ábel Kiadó, Kolozsvár-Szeged, 2012.

17.00 OLOSZ Ferenc (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti)

Egyenletek – könyvbemutató

17.10 BENCZE Mihály (Árpily Lajos Főgimnázium, Brassó)

Octogon – könyvbemutató

17.20 SIMON József (Petőfi Sándor Általános Iskola, Csíkszereda)

Képességfejlesztő tesztek matematikából nyolcadikosoknak

17.40 Beszélgetés matematikai tárgyú publikációkról

Szombat (2012. november 10, BBTE)

Plenáris előadások: 5/I-es (Tiberiu Popoviciu) előadóterem

Elnök: SZENKOVITS Ferenc

9.00 KÁSA Zoltán (Sapientia EMTE)

Matematikatörténeti évfordulók

9.30 KOLUMBÁN József (BBTE)

A kolozsvári matematikai iskola kialakulása

10.15 RÓKA Sándor (Nyíregyházi Főiskola)

A valószínűségszámítási módszer

11.00 Kávészünet

Matematika szekció: 9/I-es (Radó Ferenc) előadóterem

Elnök: KOLUMBÁN József

11.30 BARICZ Árpád (BBTE)

A l'Hospital szabály monoton alakja és alkalmazásai

11.50 KASSAY Gábor (BBTE)

A játékelmélet vonzásában

12.10 SALAMON Júlia (Sapientia EMTE)

Erős operátor egyensúlyi feladatok

12.30 NÉMETH Sándor (BBTE)

Hogyan rendezzük a teret?

Informatika szekció: 7/I-es (D.V. Ionescu) előadóterem

Elnök: ROBU Judit

11.30 BODÓ Zalán (BBTE)

Hash-alapú keresések az információ-visszakeresésben

12.00 DARVAY Zsolt, Takó István (BBTE)

Különböző távolságfüggvényekkel megadott belsőpontos algoritmusok összehasonlítása

12.20 DARVAY Zsolt, PAPP Ingrid-Magdolna (BBTE)

Konvex kvadratikus optimalizálási algoritmusok sajátos kernel függvényekkel

12.40 DARVAY Zsolt, TAKÁCS Petra-Renáta (BBTE)

Primál-duál algoritmus konvex optimalizálási feladatra lineáris feltételekkel

Didaktika szekció: 5/I-es (Tiberiu Popoviciu) előadóterem

Elnök: RÓKA Sándor

11.30 OLOSZ Ferenc (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti)

A tanulók alapos munkára való szoktatásáról

12.00 NAGY Örs (Elektromaros Szaklíceum, Marosvásárhely)

Nem minden az, aminek látszik

12.30 MATEKOVITS Mihály (Csiky Gergely Főgimnázium, Arad)

Matematika tanítás - ahogy hátulról látszik

13.00 Ebédszünet

Matematika szekció: 9/I-es (Radó Ferenc) előadóterem

Elnök: NÉMETH Sándor

15.20 SZENKOVITS Ferenc (BBTE)

Csillagászat a Ferenc József Tudományegyetemen

15.40 RÓTH Ágoston (BBTE)

Háromszögű (racionális) trigonometrikus foltok

16.00 FARKAS Csaba, MOLNÁR Andrea (BBTE)

Ekeland variációs elv és annak alkalmazásai

16.20 LUKÁCS Andor (BBTE)

Magasabbrendű kategóriák és dendroidális halmazok

16.40 BENCZE Mihály (Árpily Lajos Főgimnázium, Brassó)

A Jensen-féle egyenlőtlenségről

Informatika szekció: 7/I-es (D.V. Ionescu) előadóterem

Elnök: KÁSA Zoltán

15.20 JAKAB Hunor (BBTE)

Új kihívások és módszerek a megerősítéses tanulásban

15.45 GASKÓ Noémi (BBTE)

Egyensúlypontok keresése stratégiai játékokban

16.10 LIBÁL András, ZÖLDE Attila, Yair SHOKEF (BBTE, Tel-Aviv University)

Granuláris anyagok szimulációja pentamer részecske-modellel

16.35 ÁFRA Attila Tamás (BBTE)

Dinamikus színterek megjelenítése Monte Carlo sugárkövetéssel

Didaktika szekció: 5/I-es (Tiberiu Popoviciu) előadóterem

Elnök: OLOSZ Ferenc

15.20 ROBU Judit (BBTE)

GeoGebra

15.50 SZILÁGYI Judit (Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár)

Elmélet vagy teória-a didaktika néhány alapelvéről

16.20 RÓKA Sándor (Nyíregyházi Főiskola)

Elhibázott megoldások

17.00 Kávészünet

17.30 A Farkas Gyula Emlékérem átadási ünnepsége (5/I-es előadóterem)

19.00 Fogadás a díjazottak tiszteletére

Vasárnap (2012. november 11)

10.00 A házsongárdi temető meglátogatása KÁSA Zoltán vezetésével. Találkozó az EME székháza előtt.


Farkas Gyula-emlékérem

Farkas Gyula-emlékérem alapító okirata

I.Indoklás

Az Emlékérem alapításának célja, hogy a romániai magyar nyelvű matematikai és in­for­matikai ismeretek terjesztésében és a tehetséggondozásban kiemelkedő ered­ményt elért szakemberek tevékeny­ségét elismerje.
Az Emlékéremmel kifejezett elismerés erkölcsi jellegű, pénzjutalommal nem jár.
A Farkas Gyula-emlékérem Széchenyi Kinga műve, művészi kivitelű bronzplakett, Farkas Gyula képével és a következő felirattal: "Farkas Gyula Díj".
Ezen alapító okirat a Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért alapszabályának melléklete. Megváltoztatása azzal azonos módon lehetséges.
Ezen alapító okiratot az Egyesület Közgyűlése 2006. szeptember hó 28-án elfo­gadta.

II. A Farkas Gyula-emlékérem adományozásának rendje

Az Emlékérmet évente egy alkalommal, novemberben adjuk át legfeljebb három személynek A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében.
Az Emlékérem odaítélésének előkészítése a Farkas Gyula-emlékérem Bizottság (a továb­biakban: Bizottság) feladata. A Bizottság elnöke az Egyesület elnöke, és hét tagja: az Egyesület ügyvezető elnöke, két alelnöke, az EME Matematikai és In­for­matikai szak­osztályának elnöke, titkára, a Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság, valamint a Matlap szerkesztőségének egy-egy képviselője.
Az Emlékérmet elnyerő személyekre az Egyesület bármelyik tagja tehet írásbeli javaslatot, megfelelő indoklással, beleértve a Bizottság tagjait is. Javaslatot lehet tenni minden év szeptember 30-ig.
A javaslatokat a Bizottság tagjai együttesen megtárgyalják. A döntést egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. A szavazás akkor érvényes, ha az ülésen az elnök és leg­alább négy tag személyesen részt vesz. Egyenlő számú szavazatok esetén az elnök sza­va­zata dönt.
Az Emlékérem és vele járó Emléklap átadásakor a Bizottság elnöke ismerteti és in­dokolja a döntést.

III. Ki volt Farkas Gyula?

Farkas Gyula (Sárosd, 1847. március 28.–Pestszentlőrinc, 1930. december 26.) magyar matematikus, aki a kolozsvári egyetemen a matematikusok és fizikusok köré­ben kiemelkedő szerepet játszott.
Sárosdon született, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol Jedlik Ányos volt rá nagy hatással. Batthyány Géza gróf jóvoltából franciaországi tanulmányúton vett részt.
Fiatalkori matematikai eredményei közül kiviláglik Bolyai Farkas trinom­egyen­letekre vonatkozó – a Tentamenben röviden tárgyalt – gyökközelítő algoritmusával kapcsolatos vizsgálatai. Ezáltal a Bolyai-algoritmus igen ismertté vált; általánosí­tásaival, alkalmazásaival, a vele kapcsolatos konvergenciaproblémák vizsgálatával több magyar és külföldi matematikus foglalkozott.
Pesten magántanár, majd 1877-ben kinevezik a kolozsvári egyetem tanárának. 1888-ban az egyetem rendes tanára lett, és e minőségében 1915-ig (nyugdíjba vo­nulásáig) működött. Többször volt dékán és egyszer rektor. Ortvay Rudolf, egykori tanársegéde írta róla, hogy „mélyreható kritika, a hajthatatlan, mellékes szempontok által el nem téríthető keresése az igazságnak jellemezte úgy tudományos működését, mint egyetemi közügyekben kifejtett tevékenységét… És épp mivel nem kereste a népszerűséget, igen nagy tekintélyt tudott magának szerezni, és áldásdús befolyást gyakorolni az egyetemi ügyek vezetésére."
Egyetemi tanárként főleg elméleti fizikai problémákkal foglalkozott, de a vizsgált fizikai problémák matematikai hátterét oly mélységben dolgozta ki, hogy azok között klasszikus matematikai eredmények is vannak. Különösképpen a Fourier-féle me­cha­nikai elv foglalkoztatta az 1890-es évektől. Dolgozataiban egyenlőtlenségekkel adott kötések esetén az egyensúly szükséges feltételét adja meg. Ehhez bebizonyítja a homogén lineáris egyenlőtlenségekre vonatkozó tételét, amely Farkas-lemma néven az egyik legismertebb magyar matematikai eredmény, sőt egyike a világ matematikai irodalmában a legtöbbet idézett tételeknek.
Farkas Gyula egyike a modern optimalizáláselmélet megalkotóinak. Az utóbbi év­ti­ze­dekben oly alaposan tanulmányozott és sokfelé alkalmazott variációs egyenlőt­lenségek elméletének szintén előfutára. Egyetemi előadásait gondos kidolgozásban litografálva közreadta. A kolozsvári matematikai könyvtárban még ma is megtalálha­tók egyetemi jegyzetei: Analytikus mechanika (1907–1908), Analitikus mekanika (1913–1914), Erőtan (1913–1914), A mekanika alaptanai (1913–1914). Ugyancsak megtalálható a Kolozsváron megjelent Vector-tan és az egyszerű inaequatiok tana című könyve. Ez a vektoranalízis-könyv tartalmazza kutatásainak fontosabb ered­ményeit is.


A Farkas Gyula-emlékérem díjazottjai


Digitális módon publikált anyagok

További publikálási lehetőség

Kedvező szakmai elbírálás esetén az alábbi lapokban lehet publikálni: