Első Haskell

A programkód minőségét is értékelem: komment-eljünk, adjunk "olvasható" neveket a változóknak, gondolkodjunk a specifikáción.
Minden függvénynek adjuk meg a típusát (ha nem tudjuk, akkor kérdezzük meg a rendszert a :t fgv paranccsal).


Írjunk HASKELL függvényeket a következő feladatok megoldására:
 1. Írjunk függvényt, mely kétszerez egy listát. Például a ketszer [1,2,3] eredménye legyen az [1,1,2,2,3,3] lista.
  .5
 2. Határozzuk meg az N-edik Fibonacci-számot. Számítsuk ki a 30-adik elemét a sornak. Mi történik, ha az 150-edik Fibonacci-számot szeretnénk meghatározni?
  F(N) Fibonacci-szám, ha F(N) = F(N-1) + F(N-2), illetve F(0)=1, és F(1)=1.
  .5
 3. Határozzuk meg az első N Fibonacci-szám listáját. A TAKE függvényt használva határozzuk meg a 30-adik, majd az 150-edik elemet.
  1
 4. Írjunk függvényt, mely visszaadja egy lista legkisebb  elemét.
  1
 5. Írjunk függvényt, mely visszaadja egy lista két legnagyobb elemét (ne használjunk rendezést vagy listamódosítást igénylő műveleteket).
  1
 6. Írjunk függvényt, mely kettéoszt egy listát úgy, hogy az egyik elemet az első listába, a következőt a második listába teszi.
  Javaslat: a függvény legyen oszt :: [a] -> ([a], [a]) típusú.
  1
 7. Írjunk függvényt, mely összefésül két listát. A két listáról feltételezzük, hogy rendezettek és legyen a kimenő lista is rendezett.
  1
 8. Írjuk meg két szám legkisebb közös többszörösét meghatározó függvényt.
  1
 9. Írjunk függvényt, mely egy listáról meghatározza, hogy palindróma-e: a lista ugyanaz, mint a lista fordítottja (pl. a "lehel" igen, a "csato" nem).
  1
Vissza!
Levélcím: Lehel _dot_ Csato _at_ cs _dot_ ubbcluj _dot_ ro