Curriculum vitae

Europass

 

 

 

Informații personale

 

Nume / Prenume

ȘERBAN, Camelia-Aurelia

Adresă(e)

Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Telefon(oane)

+40.264.554188

Mobil:

(privat)

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

camelia@cs.ubbcluj.ro

 

 

Naționalitate(-tăți)

română

 

 

Data nașterii

 

 

Sex

feminin

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupațional

Lector universitar - Universitatea Babes-Bolyai Cluj