Faculty of Mathematics and Computer Science
Babeş-Bolyai University, Cluj Napoca
1, M. Kogalniceanu Street
RO- 400084, Cluj – Napoca, Romania

 

Dr. Camelia Şerban

Email: camelia@cs.ubbcluj.ro; camelia.serban@ubbcluj.ro

Homepage: http://www.cs.ubbcluj.ro/~camelia

 

Activitatea didactică 2021-2022

 

Semestru II

 

1.   Programarea aplicatiilor Microsoft Office (pentru perfectionarea profesorilor)

Platforma: MS teams ( codul: q822syr)

 

2.   Structuri de date si algoritmi - Matematica Informatica, linia romana, anul I

Platforma: MS teams ( codul: adpf6xl)

Cadre didacte îndrumătoare:

-         Lect. Univ. Dr. Șerban Camelia

-         Drd. Cernău Laura

 

Semestru I

 

1.    Algoritmică și programare (pentru perfecționarea profesorilor)
Masterat didactic in Informatică - în limba romană

Platforma: MS teams ( codul: nwjv07j)

2.    Metode Avansate de Programare (MAP) – curs anul 2, sem I

Informatica Română

      Matematică-Informatică Română

    (curs comun)

Platforma: MS teams ( codul: uv2fb9i)

 

Cadre didacte îndrumătoare:

-         Lect. Univ. Dr. Șerban Camelia

-         Lect. Univ. Dr. Mircea Ioan Gabriel

-         Asist. Dr. Bota Florentin

-         Drd. Todericiu Ioana-Alexandra

-         Drd. Cernău Laura

-         Drd. Sipos-Lascu Roxana

-         Drd. Pîrvu Alexandru

-         Cadru didactic asociat Bredean Lucian

-         Cadru didactic asociat Ciforac Andreea

-         Cadru didactic asociat Georgescu Victor