Újrairatkozás, tanulmányok meghosszabbítása, megszakítása, újrakezdése vagy mobilitás (áthelyezés) esetén leadandó kérvények (2018–2019-es egyetemi tanév)

Az újrairatkozás, a tanulmányok meghosszabbítása, megszakítása, újrakezdése vagy mobilitás (=áthelyezés) esetén leadandó kérvényeket 2018. szeptember 1. és 8. között szkennelt változatban, e-mailben kell elküldeni az adott szakért felelős titkárnőnek, az alábbiak szerint:

 1. Matematika, Informatikai matematika (román és angol), román és angol tannyelvű magiszteri programok a matematika szakterületen, valamint az Osztott rendszerek az interneten magiszteri program: Coldea Gafia, e-mail: coldea@cs.ubbcluj.ro;
 2. Informatika (román): Gherman Simona, e-mail: simonag@math.ubbcluj.ro;
 3. Informatika (angol): Bal Elvira, e-mail: bal@cs.ubbcluj.ro;
 4. Matematika, Informatika, Informatikai matematika  (magyar), magyar és angol tannyelvű magiszteri programok (PBC, HPC, ICA): Giurgiu Erzsébet, e-mail: erzsebet@cs.ubbcluj.ro;
 5. Informatika (német) és a következő magiszteri programok: Software Engineering (angol) és Adatbázisok (román) – Nechita Veronica, e-mail: vnechita@math.ubbcluj.ro.

Mindazoknak, akik e-mailben elküldték az újrairatkozási kérvényt, 2018. szeptember 12–13-án (9:00–12:00 óra) jelentkezniük kell a kari titkárságon, hogy befizethessék az újrairatkozási díjat és a tandíj első részletét. Ekkor kerül sor a 2018–2019-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltésére.

Az újrairatkozás, a tanulmányok meghosszabbítása, megszakítása, újrakezdése vagy mobilitás (=áthelyezés) esetén leadandó kérvényeket 2018. szeptember 12–13-án eredetiben is be kell nyújtani a kari titkárságon (9:00 és 12:00 óra között).

A kérvényeket a titkárságon lehet igényelni, vagy letölthetőek a kari honlapról is (az alábbi bejegyzés végén).

1. Kizárás/újrairatkozás esetén:

Kizárásra kerülnek mindazon (II. és III. éves) hallgatók, akik a 2017–2018-as egyetemi tanév mindkét félévében nem gyűjtöttek össze legalább 30 kreditpontot a kötelező és választható tantárgyakból, valamint a korábban elmaradt vizsgákból.

A fentiek alapján kizárt hallgatók kérvényezhetik visszairatkozásukat egy típuskérvény leadásával.

Ugyanígy kizárásara kerülnek azok a hallgatók is, akik 2018. szeptember 12–13-án nem fizetik be az elmaradt díjakat.

Az újrairatkozásért 200 lejt kell fizetni.

2. A tanulmányok megszakítása esetén:

Ahhoz, hogy egyetemi tanulmányait megszakíthassa és legalább 30 kreditpontot szerezhessen, a hallgatónak legalább két félévet kellett elvégeznie. Típuskérvény benyújtása a tanulmányok megszakítása esetében is szükséges.

3. A tanulmányok újrakezdése esetén:

Mindazon hallhatóknak, akik újrakezdik tanulmányaikat, és tandíjas helyen vannak, be kell fizetniük az adott egyetemi tanévre meghatározott tandíjat. Típuskérvény benyújtása a tanulmányok újrakezdése esetében is szükséges. A 2018–2019-es egyetemi tanévre vonatkozó tandíjak:

 • Matematika szak (román és magyar): 2500 lej
 • Informatikai-matematika szak (román, magyar és angol): 3000 lej
 • Informatika szak (román, magyar, angol és német): 3600 lej

4. Átiratkozás esetén:

A Matematika és Informatika Kar szakjai közötti átiratkozás esetében a hallgatónak a legalább 2 félévet kellett elvégeznie.
Átiratkozáshoz kérvény benyújtása szükséges.

A belső mobilitási (szakok közötti átiratkozás) helyek számát 2018. szeptember 5-én tesszük közzé a kari honlapon.

5. Végleges mobilitás esetén:

Végleges mobilitás

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak szakmai tevékenységére vonatkozó szabályzata 41. cikke értelmében, az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján a BBTE végleges mobilitás esetén befogadja mindazokat a hallgatókat, akik eddigi tanulmányaikat a konzorciumhoz tartozó egyetemek valamelyikén végezték (Jászvásár, Bukarest és Temesvár).

Csak azok a hallgatók kérvényezhetnek végleges mobilitást a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, akik valamennyi tantárgyból sikeresen vizsgáztak (tehát szeptemberben integralistának számítanak). A kérvényeket 2018. szeptember 3. és 10. között lehet benyújtani.

A BBTE transzfer révén fogadja a hallgatókat a Konzorciumhoz tartozó egyetemekről, valamint első kategóriás egyéb külföldi egyetemekről, a két egyetem közötti egyezmény alapján.  Az áthelyezési kérelemhez csatolni kell a befogadó kar dékánjának és az egyetem rektorának a jóváhagyását.

Belső mobilitás

Az BBTE Szenátusának 24.510/29.09.2015-ös számú határozata értelmében a BBTE keretein belül is van lehetőség átiratkozásra. Amennyiben egy adott szakon tandíjas vagy tandíjmentes helyek lesznek (a Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság – ARACIS – által jóváhagyott maximum beiskolázási kapacitás betartása mellett), és amennyiben az adott képzési program működését nem terheli meg, ezeket (a hallgató kérése alapján) belső mobilitás révén el lehet foglalni, a kar által biztosított képzési programok esetében, az alábbiak szerint:

 1. Alapképzés:
  • a matematika szakról (román, illetve magyar) az informatikai matematika szakra (román, illetve magyar) vagy az informatika szakra (román, illetve magyar) vagy fordítva;
  • az informatikai matematika szakról (román, angol, illetve magyar) az informatika szakra (román, angol, illetve magyar) vagy fordítva;
 2. Magiszteri képzés: a magiszteri szakok között nem lehetséges az átiratkozás.

Átiratkozásra kizárólag az  új egyetemi tanév kezdetén kerülhet sor, az alábbi prioritási sorrend szerint:

 • integralista hallgatók;
 • nem integralista hallgatók, de az áthelyezés előtti évben megszerezték a szükséges 30 kreditet.

A helyek elosztásának kritériumai végleges belső mobilitás esetén:

 • 1. kritérium: az átiratozást megelőző egyetemi tanévben megszerzett kreditpontok száma;
 • 2. kritérium: az átiratozást (ugyanazon szakterület szakjai közötti átiratkozás esetén) megelőző egyetemi tanév súlyozott tanulmányi átlaga, illetve a szakterület szaktantárgyainak súlyozott tanulmányi átlaga (különböző szakterületek szakjai közötti átiratkozás esetén).

Egy hallgató átiratkozása azzal a feltétellel lehetséges, ha maradéktalanul sikerült teljesítenie a tanintézmény által kirótt pénzügyi kötelezettségeket (kari és egyetemi); átiratkozásra és egy képzési ciklus során kizárólag egyetlen alkalommal kerülhet sor.

Az utolsó tanulmányi évben nem lehetséges az átiratkozás. A BBTE Szenátusának határozata alapján a szakok közötti átiratkozás esetén 100 lejt kell fizetni.

Kérvény újrairatkozás esetén – 2018
Kérvény a tanulmányok újrakezdése esetén – 2018
Kérvény a tanulmányok meghosszabbítása esetén – 2018
kérvény a tanulmányok megszakítása esetén – 2018
Más szakra történő átiratkozás kérvényezése – 2018
Kérvény az átiratkozáshoz – 2018
Nyilatkozat a tantárgyak elismertetéséhez – 2018