Újrairatkozás, tanulmányok meghosszabbítása, megszakítása, újrakezdése vagy mobilitás (áthelyezés) esetén leadandó kérvények (2021–2022-es egyetemi tanév)

Az újrairatkozás, a tanulmányok meghosszabbítása, megszakítása, újrakezdése vagy mobilitás (=áthelyezés) esetén leadandó kérvényeket 2021. szeptember 2. és 8. között szkennelt változatban, e-mailben kell elküldeni az adott szakért felelős titkárnőnek, az alábbiak szerint:

 1. Matematika, Informatikai matematika (román és angol), román és angol tannyelvű magiszteri programok a matematika szakterületen: Coldea Gafia, e-mail: gafia.coldea@ubbcluj.ro;
 2. Informatika (román): Gherman Simona, e-mail: simona.gherman@ubbcluj.ro;
 3. Informatika (angol): Bal Elvira, e-mail: elvira.bal@ubbcluj.ro;
 4. Matematika, Informatika, Informatikai matematika (magyar), magyar tannyelvű magiszteri programok: Kiss Tünde, e-mail: tunde.kiss@ubbcluj.ro;
 5. Informatika (német) és a Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés (német és angol) magiszteri program: Nechita Veronica, e-mail: veronica.nechita@ubbcluj.ro.
 6. A következő magiszteri programok: Adatbázisok, Osztott rendszerek az interneten, valamint az angol tannyelvű Informatika magiszteri programok: Nagyteljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése, Számítógépes intelligencia alkalmazása, Software Engineering: Cocean Iuliana, e-mail: iuliana.cocean@ubbcluj.ro.

Mindazoknak, akik e-mailben elküldték az újrairatkozási kérvényt, a 2021. szeptember 15 és 17. közötti időszakban ki kell fizetniük az újrairatkozási díjat és a tandíj első részletét, továbbá az Academi Info oldalon ki kell tölteniük a 2021–2022-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződést.

Az újrairatkozás, a tanulmányok meghosszabbítása, megszakítása, újrakezdése vagy mobilitás (=áthelyezés) esetén beküldendő típuskérvények letölthetőek a kari honlapról (a bejegyzés végén).

1. Kizárás/újrairatkozás esetén:

Kizárásra kerülnek mindazon (II. és III. éves) hallgatók, akik a 2020–2021-es egyetemi tanév mindkét félévében nem gyűjtöttek össze legalább 30 kreditpontot a kötelező és választható tantárgyakból, valamint a korábban elmaradt vizsgákból. A fentiek alapján kizárt hallgatók kérvényezhetik visszairatkozásukat egy típuskérvény leadásával.

Ugyanígy kizárásara kerülnek azok a hallgatók is, akik a 2021. szeptember 2–8. közötti időszakban az Academic Info oldalon nem fizetik be az elmaradt díjakat.

Az újrairatkozási díj 300 lej.

2. A tanulmányok megszakítása esetén:

Ahhoz, hogy egyetemi tanulmányait megszakíthassa és legalább 30 kreditpontot szerezhessen, a hallgatónak legalább két félévet kellett elvégeznie. Kérvény benyújtása a tanulmányok megszakítása esetében is szükséges.

3. A tanulmányok újrakezdése esetén:

Mindazon hallhatóknak, akik tanulmányaikat újrakezdik, és tandíjas helyen vannak, be kell fizetniük az adott egyetemi tanévre meghatározott tandíjat. Kérvény benyújtása a tanulmányok újrakezdése esetében is szükséges. A 2021–2022-es egyetemi tanévre vonatkozó tandíjak:

 • Matematika szak (román és magyar): 3000 lej
 • Informatikai-matematika szak (román, magyar és angol): 3600 lej
 • Informatika szak (román, magyar, angol és német): 4000 lej

4. A tanulmányok meghosszabbítása esetén:

A végzős évfolyamok mindazon hallgatói (alapképzés, magiszteri és posztgraduális képzés), akiknek elmaradt vizsgájuk van, de a 2020–2021-es egyetemi tanévben legalább 30 kreditpontot gyűjtöttek össze,  kérvényezhetik tanulmányaik meghosszabbítását még 1 egyetemi tanévre. A tanulmányi időszak meghosszabbítására vonatkozó igénylések száma nem haladhatja meg a tanulmányi évek számát (azaz 3 év alapképzés, 2 év magiszteri képzés és 2 év posztgraduális képzés).

Amennyiben a 2021. szeptember 2. és 8. közötti időszakban nem küldi el e-mailben a tanulmányok meghosszabbítására vonatkozó kérvényt, a hallgatót kizárják az egyetemről.

5. Mobilitások esetén:

5.1. Belső mobilitás (a kar szakjai között)

A Matematika és Informatika Kar szakjai közötti belső mobilitás esetén a hallgatónak legalább két félévet kellett elvégeznie, és a belső mobilitásra vonatkozó kérvényt kell benyújtania.

A szakok közötti belső mobilitási helyek száma alapképzésen:

 • 2 hely a román tannyelvű matematika szaktól a román tannyelvű informatikai-matematika szakhoz;
 • 2 hely a román tannyelvű informatikai-matematika szaktól a román tannyelvű matematika szakhoz;
 • 5 hely a román tannyelvű informatikai-matematika szaktól a román tannyelvű informatika szakhoz;
 • 3 hely az angol tannyelvű informatikai-matematika szaktól az angol tannyelvű informatika szakhoz;
 • 2 hely a magyar tannyelvű informatikai-matematika szaktól a magyar tannyelvű matematika szakhoz;
 • 2 hely a magyar tannyelvű matematika szaktól a magyar tannyelvű informatikai-matematika szakhoz.

Átiratkozásra kizárólag az  új egyetemi tanév kezdetén kerülhet sor, az alábbi prioritási sorrend szerint:

 • integralista hallgatók;
 • nem integralista hallgatók, de az áthelyezést megelőző évben megszerezték a szükséges 30 kreditet.

A helyek elosztásának kritériumai végleges belső mobilitás esetén:

 • 1. kritérium: az átiratozást megelőző egyetemi tanévben megszerzett kreditpontok száma;
 • 2. kritérium: az átiratozást (ugyanazon szakterület szakjai közötti átiratkozás esetén) megelőző egyetemi tanév súlyozott tanulmányi átlaga, illetve a szakterület szaktantárgyainak súlyozott tanulmányi átlaga (különböző szakterületek szakjai közötti átiratkozás esetén).

Egy hallgató átiratkozása azzal a feltétellel lehetséges, ha maradéktalanul teljesítette a tanintézmény által kirótt pénzügyi kötelezettségeket (kari és egyetemi); átiratkozásra egy képzési ciklus során kizárólag egyetlen alkalommal kerülhet sor. Az utolsó tanulmányi évben nem lehetséges az átiratkozás. A BBTE Szenátusának határozata alapján a szakok közötti átiratkozás esetén 200 lejt kell fizetni.

5.2. Végleges mobilitás (egyetemek között)

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak szakmai tevékenységére vonatkozó szabályzata 41. cikke értelmében, az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján a BBTE végleges mobilitás esetén befogadja mindazokat a hallgatókat, akik eddigi tanulmányaikat a konzorciumhoz tartozó egyetemek valamelyikén végezték (Iași, Bukarest és Temesvár).

Csak azok a hallgatók kérvényezhetnek végleges mobilitást a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, akik valamennyi tantárgyból sikeresen vizsgáztak (tehát minden év szeptemberében integralistának számítanak). A kérvényeket 2021. szeptember 1. és 8. között lehet benyújtani. A BBTE transzfer révén fogadja a hallgatókat a Konzorciumhoz tartozó egyetemekről, valamint első kategóriás egyéb külföldi egyetemekről, a két egyetem közötti egyezmény alapján. Az áthelyezési kérelemhez csatolni kell a kibocsátó kar dékánjának és az egyetem rektorának jóváhagyását, amelyet a befogadó kar dékánjának és az egyetem rektorának is jóvá kell hagynia.

Végleges mobilitási helyek száma:

 • 2 hely a román tannyelvű informatikai-matematika szakon
 • 2 hely a román tannyelvű matematika szakon
 • 2 hely a román tannyelvű informatika szakon
 • 2 hely az angol tannyelvű informatika szakon

Átiratkozásra kizárólag az  új egyetemi tanév kezdetén kerülhet sor, az integralista hallgatók esetén.

Egy hallgató átiratkozása azzal a feltétellel lehetséges, ha maradéktalanul teljesítette a tanintézmény által kirótt pénzügyi kötelezettségeket (kari és egyetemi); átiratkozásra egy képzési ciklus során kizárólag egyetlen alkalommal kerülhet sor. Az utolsó tanulmányi évben nem lehetséges az átiratkozás.

Kérvény újrairatkozás esetén – 2021
Kérvény a tanulmányok újrakezdése esetén – 2021
Kérvény a tanulmányok meghosszabbítása esetén – 2021
Kérvény a tanulmányok megszakítása esetén – 2021
Kérvény mobilitás esetén (a BBTE keretében érvényes)
Más szakra történő átiratkozás kérvényezése – 2021