Termene de plata ale taxei de școlarizare pentru studenții programului Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesională în Informatică

TwitterFacebook

Modalităţi de plată:

  • numerar la casieriile facultăţilor
  • on line pe platforma UBB: AcademicInfo (secțiunea taxe)
  • virament bancar
Valuta Banca IBAN SWIFT
LEI Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU

Cu specificația: Taxa de scolarizare Postuniversitar Informatica

Facilitatea de plată în rate operează astfel:

ANUL I

  1. Rata 1: până la confirmarea locului;
  2. Rata 2: 15 martie 2019.

ANUL II

  1. Rata 3: 15 octombrie 2018;
  2. Rata 4: 15 martie 2019.

După datele specificate se aplică o penalizare de 0,04%/zi calendaristică. In aplicația AcademicInfo nu se poate achita după termenul de plată a taxei de şcolarizare, doar înainte de termenul fixat.

TwitterFacebook