Tematica probei de concurs la disciplina Informatică pentru admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică sesiunea iulie 2020 şi pentru concursul „Mate-Info UBB”

TwitterFacebook

Tematica pentru proba scrisă de Informatică este Anexa 4B a Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2020.

Versiunea pentru imprimantă în format PDF

 1. Algoritmi
  • 1.1. Noţiunea de algoritm, caracteristici
  • 1.2. Date, variabile, expresii, operaţii
  • 1.3. Structuri de bază (liniară, alternativă şi repetitivă)
  • 1.4. Descrierea algoritmilor (programe pseudocod)
 2. Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C sau C++, la alegere)
  • 2.1. Vocabularul limbajului
  • 2.2. Constante. Identificatori
  • 2.3. Noţiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaţionali
  • 2.4. Definirea tipurilor de date
  • 2.5. Variabile. Declararea variabilelor
  • 2.6. Definirea constantelor
  • 2.7. Structura programelor. Comentarii
  • 2.8. Expresii. Instrucţiunea de atribuire
  • 2.9. Citirea/scrierea datelor
  • 2.10. Structuri de control (instrucţiunea compusă, structuri alternative şi repetitive)
 3. Subprograme
  • 3.1. Concept și utilitate
  • 3.2. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
 4. Tipuri structurate de date
  • 4.1. Tipul tablou
  • 4.2. Tipul şir de caractere
   • – operatori, proceduri şi funcţii predefinite pentru: citire, afişare, concatenare, căutare, extragere, inserare, eliminare şi conversii (şir ↔ valoare numerică)
  • 4.3. Tipul înregistrare
 5. Fişiere text
  • 5.1. Fişiere text. Tipuri de acces
  • 5.2. Proceduri şi funcţii pentru fişiere text
 6. Algoritmi elementari
  • 6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr într-o anumită bază de numerație
  • 6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
  • 6.3. Şirul lui Fibonacci. Calculul unor sume cu termenul general dat
  • 6.4. Determinare minim/maxim
  • 6.5. Metode de ordonare (metoda bulelor, inserţiei, selecţiei, numărării)
  • 6.6. Interclasare
  • 6.7. Metode de căutare (secvenţială, binară)
  • 6.8. Analiza complexităţii unui algoritm (considerând criteriile de eficienţă durata de executare şi spaţiu de memorie utilizat)
 7. Subprograme definite de utilizator
  • 7.1. Proceduri şi funcţii
   • – declarare şi apel
   • – parametri formali şi parametri efectivi
   • – parametri transmişi prin valoare, parametri transmişi prin referinţă
   • – variabile globale şi variabile locale, domeniu de vizibilitate
  • 7.2. Proiectarea modulară a rezolvării unei probleme
 8. Recursivitate
  • 8.1. Prezentare generală
  • 8.2. Proceduri şi funcţii recursive

Bibliografie selectivă

 1. Manuale de informatică aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 2. R. Andonie, I. Gârbacea, Algoritmi fundamentali, o perspectivă C++, Ed. Libris, 1995
 3. M. Frentiu, I. Lazar, S. Motogna, V. Prejmerean, Elaborarea algoritmilor, Ed. Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1998
 4. M. Frentiu, I. Lazar, S. Motogna, V. Prejmerean, Programare Pascal, Ed. Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1998
 5. M. Frentiu, I. Lazar, Bazele programării – proiectarea algoritmilor, Ed. Universităţii Petru Maior Târgu Mureş, 2000
 6. M. Frenţiu, H.F. Pop, G. Şerban, Programming Fundamentals, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006
 7. L. Negrescu, Limbajele C şi C++ pentru începători, Ed. Albastră, 2006
 8. B. Pârv, A.I. Vancea, Fundamentele limbajelor de programare, Ed. Microinformatica, Cluj, 1996
 9. B. Pȃrv, A.I. Vancea, Fundamentele limbajelor de programare, Litografiat Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 1992, Vol 1&2
 10. D. Rancea, Informatică (manual pentru clasa a IX-a), Ed. Computer Libris Agora, 1999
 11. D. Rancea, Limbajul Pascal, Algoritmi fundamentali, Ed. Computer Libris Agora, 1999
TwitterFacebook