Tabel cu studentii care au solicitat mobilitate interna ȋntre specializările Facultății de Matematică și Informatică, aprobat ȋn şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 20 septembrie 2022

Tabel cu studentii care au solicitat mobilitate interna ȋntre specializările Facultății de Matematică și Informatică, aprobat ȋn şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 20 septembrie 2022