Rezultatele contestațiilor depuse la proba scrisă a concursului de admitere, nivel licență, sesiunea septembrie 2018

TwitterFacebook
Nr. crt. Nr. legitimație de concurs Nota proba Nota recorectare Rezultat contestație Nota finală
1 2061 4.55 5.00 Admis 5.00
2 2032 2.00 2.50 Admis 2.50
3 2025 4.30 4.40 Admis 4.40
4 2049 3.90 4.10 Admis 4.10

Conform Regulamentului de Concurs, nota obţinută se modifică numai dacă diferenţa dintre nota iniţială şi cea de după recorectare este mai mare sau egală cu 0,50 puncte. Dacă nota iniţială este mai mare sau egală cu 9.00 sau sub 5.00, atunci nota după recorectare devine nota finală a probei scrise.

TwitterFacebook