Rezultatele concursului de admitere nivel licenţă din 24 iulie 2017 – după etapa a doua de confirmări

Google+TwitterFacebook

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă în data de 24 iulie 2017, care nu au achitat prima rată a taxei de şcolarizare, vor achita această taxă în ziua de 25 iulie 2017, 9:00-11:00 la decanatul facultăţii (Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 145). Candidaţii care nu achită taxa sunt declaraţi respinşi.

Datorită disponibilităţii de locuri la specializările:

  • Matematică română taxă
  • Matematică maghiară buget
  • Matematică maghiară taxă

la care se mai pot adauga eventualele locuri cu taxă neconfirmate de către candidaţii admişi pe aceste locuri în data de 24 iulie,

candidaţii înscrişi la concursul de admitere având media de concurs cel puţin 5 şi care nu sunt declaraţi admişi în cadrul concursului de admitere nivel licenţă, sesiunea iulie 2017 pot să depună o cerere în vederea ocupării unui loc la specializările mai sus menţionate în ziua de 25 iulie 2017, 9:00-11:00 la Comisia de Admitere.

Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxa
Limba de studiu română Matematică Matematică
Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Limba de studiu maghiară Matematică Matematică
Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Studii în limba engleză Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Studii în limba germană Informatică Informatică

Lista generală în ordine alfabetică
Lista generală după medii
Candidaţi în aşteptare
Candidaţi respinşi
Statistici privind repartizarea candidaţilor admişi
Lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă fără plata primei rate

Google+TwitterFacebook