Rezultatele concursului de admitere nivel licenta dupa etapa I de confirmari (22 iulie 2017)

Google+TwitterFacebook

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă în data de 22 iulie 2017, care nu au achitat prima rată a taxei de şcolarizare, vor achita această taxă în ziua de 24 iulie 2017, 9:00-13:00 la decanatul facultăţii (Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 145). Candidaţii care nu achită taxa sunt declaraţi respinşi.

Candidaţii în aşteptare în prezentele liste pot ocupa un loc cu taxă în urma celei de a doua etape de redistribuiri din data de 24 iulie 2017. În situaţia în care aceşti candidaţi vor fi admişi pe locuri cu taxă, ei vor plăti taxa în data de 25 iulie 2017, 9:00-11:00.

Notă: Intrucât până la această dată nu au fost aplicanţi pentru locurile non-UE (2 locuri matematică informatică română, 2 locuri matematică informatică engleză, 2 locuri informatică engleză, 2 locuri informatică germană), acestea au fost transferate ca locuri cu taxă la specializările corespunzătoare.

Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxa
Limba de studiu română Matematică Matematică
Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Limba de studiu maghiară Matematică Matematică
Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Studii în limba engleză Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Studii în limba germană Informatică Informatică

Lista generală în ordine alfabetică
Lista generală după medii
Candidaţi în aşteptare
Candidaţi respinşi
Statistici privind repartizarea candidaţilor admişi
Lista candidatilor admişi pe locuri cu taxă fără plata primei rate

Google+TwitterFacebook