Rezultatele concursului de admitere nivel licenta, 25 iulie 2017

Google+TwitterFacebook

S-au transferat trei locuri de la specializarea Matematică maghiară buget la Matematică informatică maghiară buget.

S-au stabilit candidaţii admişi pe locurile alocate etnicilor.

Pe locurile rămase libere au fost analizate cererile depuse în data de 25 iulie 2017, în ordinea descrescătoare a mediilor (rezultatul apare pe pagina facultăţii).

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă în data de 25 iulie 2017 (pe baza cererilor), care nu au achitat prima rată a taxei de şcolarizare, vor achita această taxă în ziua de 26 iulie 2017, 9:00-11:00 la decanatul facultăţii (Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 145). Candidaţii care nu achită taxa sunt declaraţi respinşi.

Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxa
Limba de studiu română Matematică Matematică
Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Limba de studiu maghiară Matematică Matematică
Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Studii în limba engleză Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Studii în limba germană Informatică Informatică
Alte locuri Matematică – limba română, etnici romani
Matematică informatică – limba română, etnici români

Candidaţi respinşi
Statistici privind repartizarea candidaţilor admişi
Lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă fără plata primei rate

Google+TwitterFacebook