Rezultatele concursului de admitere din 20 iulie 2018 – după prima etapă de confirmări

TwitterFacebook

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă care pană în prezent nu au achitat prima rată a taxei de şcolarizare, vor achita această taxă în zilele de 21 şi 23 iulie 2018, 9:00-14:00 la decanatul facultăţii (Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 145). Candidaţii care nu achită taxa sunt declaraţi respinşi.

După ultima etapă de confirmări, pentru locurile rămăse disponibile, candidaţii care au dosarul de concurs la comisia de admitere şi au media de admitere minim 5, pot depune o cerere prin care să solicite ocuparea unui astfel de loc în data de 24 iulie 2018, 9:00-12:00.

Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxă
Limba de studiu română Matematică Matematică
Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Limba de studiu maghiară Matematică Matematică
Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Studii în limba engleză Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Studii în limba germană Informatică Informatică

Candidaţi în aşteptare
Candidaţi respinşi
Statistici privind repartizarea candidaţilor admişi

TwitterFacebook