Repartizarea finală după contestaţii a studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018

Google+TwitterFacebook

Repartizarea în căminele studenţeşti s-a făcut ţinând cont de numărul studenţilor bugetaţi pe specializări, an de studiu, linie de studiu, nivel licenţă şi master, respectiv pe fete şi băieţi precum şi pe baza prevederilor Regulamentului de cazare al facultăţii.

Studenţii care vor fi plecaţi cu mobilitate ERASMUS în semestrul I şi II al anului universitar 2017/2018 sunt obligaţi să anunţe prin e-mail comisia de cazare la adresa: mserban@math.ubbcluj.ro

Diferenţele mari la mediile de acordare a locurilor în căminele studenţeşti sunt justificate prin cazuri medicale, sociale sau premii obținute la concursurile studenţeşti.

Pentru perioada de redistribuiri nu se ţine cont de anul de studii, cazarea făcându-se global în ordinea mediilor pe facultate.

Studenţii care au primit loc în cămin se vor prezenta direct la căminul repartizat conform calendarului de mai jos.

Cazarea studenţilor în cămine se face în cele trei zile anterioare începerii anului universitar, în funcţie de anul de studii:

 • Ziua întâi de cazări: se cazează toţi studenţii din anul I de studiu (29 septembrie 2017);
 • Ziua a doua de cazări: se cazează toţi studenţii din anul II şi III de studiu (30 septembrie 2017);
 • Ziua a treia de cazări: se cazează toţi studenţii din anul IV, de la master şi cei din anii I-III care nu au reuşit să se prezinte în zilele stabilite (1 octombrie 2017).

Cazarea studenţilor în cămine se realizează în următoarele etape:

 • Prezentarea la cămin cu următoarele documente:
  • buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • copie după buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • adeverinţă fiu cadru didactic (dacă e cazul);
  • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză.
 • Încheierea contractului între Universitatea Babeş-Bolyai şi student.
 • Plata taxei de cazare şi a garanţiei.
 • Predarea buletinului/C.I. şi completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant.
 • Primirea legitimaţiei de cămin.
Google+TwitterFacebook