Repartizarea candidaţilor pe săli pentru probele scrise ale concursului de admitere, nivel licenţă, sesiunea septembrie 2018

TwitterFacebook

Repartizarea candidaţilor în săli pentru proba scrisă de matematică/informatică

Rugăm candidaţii să ajungă în data de 12.09.2018 la sala de concurs N. Iorga din clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai până la ora 8:00, cel mai târziu. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi instrumente de scris de culoare albastră. După deschiderea subiectelor nu se mai admite intrarea în sală. Timpul de lucru este de 3 ore de la distribuirea subiectelor.

Fiecare concurent primeşte tipărit subiectul de Matematică sau de Informatică, în funcţie de alegerea făcută la înscriere. Proba scrisă a concursului de admitere se susține în limba de predare a programului de studii universitare aflat ca primă opţiune în lista de opţiuni a candidatului din fişa de înscriere. La solicitarea candidatului, acestuia i se poate pune la dispoziție și subiect în limba română.

Candidaţii nu au voie să aibă asupra lor sau în/pe bancă telefon mobil sau alte echipamente electronice (tabletă, laptop, ceas inteligent, etc). Acestea se vor depune, închise, în hainele/genţile de pe cuier. Pentru a nu deranja participanţii la concurs, insistăm ca telefoanele mobile să fie depozitate închise în hainele/genţile de pe cuier. Candidaţii care folosesc telefonul mobil sau alt echipament electronic (în orice scop) sunt excluşi din concurs. Excepţie fac candidaţii cu dizabilități care utilizează echipament special pentru redactarea lucrării și care au primit acordul comisiei în acest sens.

Nu se vor folosi alte foi decât cele de concurs şi ciornele asigurate de organizatori. Lucrările vor fi redactate cu stilou sau pix albastru. Se poate folosi creionul negru, liniarul, echerul şi compasul pentru desene. Nu se admite utilizarea calculatorului, telefonului mobil, etc. Ceea ce este greşit se taie printr-o linie orizontală (fiecare rând). Lucrările se predau sub semnătură, indicându-se pe borderou numărul de pagini. La predarea lucrării, aceasta se sigilează pentru secretizare în prezenţa concurentului.

Repartizarea candidaţilor în săli pentru testul de limba engleză, 12.09.2018, ora 15

Pentru testul de limba engleză, candidaţii trebuie să se prezinte în faţa sălii de concurs D.V. Ionescu din clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai, la data precizată, ora 14:45, având asupra lor actul de identitate.

Repartizarea candidaţilor în săli pentru testul de limba germană, 12.09.2018, ora 13

Pentru testul de limba germană, candidaţii trebuie să se prezinte în faţa sălii de concurs D.V. Ionescu din clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai, la data precizată, ora 12:45, având asupra lor actul de identitate.

Toate salile de concurs sunt localizate in clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1.

TwitterFacebook