Repartizarea candidaţilor pe săli pentru probele scrise ale concursului de admitere, nivel licenţă, sesiunea iulie 2017

Google+TwitterFacebook

Repartizarea candidaţilor în săli pentru proba scrisă de matematică/informatică

Rugăm candidaţii să realizeze localizarea sălii de concurs în care au fost repartizaţi (a se consulta şi legenda sălilor de la sfârşitul listei) şi să ia măsuri să ajungă în data de 17.07.2017 la sala de concurs până la ora 8:00, cel mai târziu. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumente de scris de culoare albastră. După deschiderea subiectelor nu se mai admite intrarea în sală. Timpul de lucru este de 3 ore de la distribuirea subiectelor.

Fiecare concurent primeşte tipărit subiectul de Matematică sau de Informatică, în funcţie de alegerea făcută la înscriere.

Candidaţii nu au voie să aibă asupra lor sau în/pe bancă telefon mobil sau alte echipamente electronice (tabletă, laptop, ceas inteligent, etc). Acestea se vor depune, închise, în hainele/genţile de pe cuier. Pentru a nu deranja participanţii la concurs, insistăm ca telefoanele mobile să fie depozitate închise în hainele/genţile de pe cuier. Candidaţii care folosesc telefonul mobil sau alt echipament electronic (în orice scop) sunt excluşi din concurs. Excepţie fac candidaţii cu dizabilităţi care utilizează echipament special pentru redactarea lucrării.

Nu se vor folosi alte foi decât cele de concurs şi ciornele asigurate de organizatori. Lucrările vor fi redactate cu stilou sau pix albastru. Se poate folosi creionul negru, liniarul, echerul şi compasul pentru desene. Nu se admite utilizarea calculatorului, telefonului mobil, etc. Ceea ce este greşit se taie printr-o linie orizontală (fiecare rând). Lucrările se predau sub semnătură, indicându-se pe borderou numărul de pagini. La predarea lucrării, aceasta se sigilează pentru secretizare în prezenţa concurentului.

Repartizarea candidaţilor în săli pentru testul de limba germană, ora 15.00

Pentru testul de limba germană, candidaţii trebuie să se prezinte în faţa sălii de concurs, Clădirea Centrală, la data precizată, la ora 14:45, având asupra lor actul de identitate.

Repartizarea candidaţilor în săli pentru testul de limba engleză, ora 17.00

Pentru testul de limba engleză, candidaţii trebuie să se prezinte în faţa sălilor de concurs, Clădirea Centrală, la data precizată, la ora 16:30, având asupra lor actul de identitate.

Codurile sălilor

001 – Sala A001, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, str. Teodor Mihali, nr. 58-60
026 – Sala 026, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, str. Teodor Mihali, nr.n58-60
036 – Sala 036, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, str. Teodor Mihali, nr. 58-60
A1 – Sala A1, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, str. Teodor Mihali, nr. 58-60
A2 – Sala A2, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, str. Teodor Mihali, nr. 58-60
Amfiteatrul ISD – Amfiteatrul Ioan Silaghi Dumitrescu, Sala 67, Parter, Facultatea de Chimie, str. Arany Janos, nr. 11 (langa Parc)
AULA CAMPUS – Aula, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, etaj 1, str. Teodor Mihali, nr. 58-60
C310 – Sala 310, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, etaj 3, str. Teodor Mihali, nr. 58-60
C335 – Sala 335, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, etaj 3, str. Teodor Mihali, nr. 58-60
CALUGAREANU – Sala CALUGAREANU, Cladirea Centrala, etaj 2, str. M. Kogalniceanu, nr. 1
DV IONESCU – Sala D.V. IONESCU, Cladirea Centrala, etaj 1, str. M. Kogalniceanu, nr. 1
IONASCU – Sala IONASCU, Cladirea Facultatii de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11
IORGA – Sala NICOLAE IORGA, Cladirea Centrala, etaj 1, str. M. Kogalniceanu, nr. 1
MAIOR – Sala Augustin Maior, Cladirea Centrala, etaj 2, str. M. Kogalniceanu, nr. 1
MARIAN – Sala Victor MARIAN, Cladirea Centrala, etaj 2, str. M. Kogalniceanu, nr. 1
POP – Sala POP, Cladirea Facultatii de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11
POPOVICIU – Sala POPOVICIU, Cladirea Centrala, etaj 1, str. M. Kogalniceanu, nr. 1
Sala 97 – Sala 97, etaj 1, Facultatea de Chimie, str. Arany Janos, nr. 11 (langa Parc)
SPERANTIA – Sala SPERANTIA, Cladirea Facultatii de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11

Google+TwitterFacebook